Bạn đọc Theo dấu thư bạn đọc

21/09/2010 - 20:09

Qua đường dây nóng số 4915

TTH - * Tìm hiểu trường hợp một số gia đình có người nghiện matuý trên địa bàn tỉnh thắc mắc chế độ hỗ trợ đối với người tự nguyện cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng, chúng tôi được biết: Theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính phủ, từ 1/11 sắp đến, người tự nguyện cai nghiện ma tuý được Nhà nước hỗ trợ một lần tiền thuốc điều trị cắt cơn nghiện ma tuý cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội và người khuyết tật.

* Đối với vấn đề mà đông đảo bà con ở xung quanh Học viện Âm nhạc Huế kiến nghị tỉnh đầu tư xây dựng hạ tầng tái định cưphục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng Học viện, UBND tỉnh đã giao Ban Đầu tư và Xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) lập dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại khu quy hoạch dân cư phía Tây TP Huế (phường Thuỷ Xuân). Sau khi xây dựng khu tái định cư hoàn tất, một phần quỹ đất sẽ bố trí phục vụ cho công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng xây dựng Học viện.

* Một số cán bộ ở huyện Phú Vang đề nghị Báo Thừa ThiênHuế cho biết chế độ, chính sách đối với công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái. Theo điều 39, Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, kể từ 22/10/2010, trường hợp công chức được điều động, luân chuyển đến vị trí công tác không phù hợp với ngạch công chức hiện giữ thì phải chuyển ngạch theo quy định tại điều 28 nghị định này và thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm kể từ ngày có quyết định điều động, luân chuyển.
 
Ban Chính trị - Bạn đọc
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP