Kinh tế Xây dựng - Giao thông

27/07/2022 - 11:48

Quảng Điền thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

TTH.VN - Ngày 27/7, Huyện Quảng Điền tổ chức Hội nghị huyện ủy nhằm thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, Quảng Điền ưu tiên dành diện tích đất trồng lúa hàng năm 7.000-8.000ha. Ảnh: Quảng Thọ 

Theo số liệu thống kê đất đai, tổng diện tích tự nhiên của huyện Quảng Điền là 16.288ha, trong đó: đất nông nghiệp 8.146ha, chiếm 50% tổng diện tích tự nhiên; đất phi nông nghiệp 7.797ha, chiếm 48,2% tổng diện tích tự nhiên; đất chưa sử dụng 345ha, chiếm 2% tổng diện tích tự nhiên. Đến nay, 97,6% diện tích tự nhiên của huyện đã được đưa vào sử dụng cho các mục đích khác nhau trong đó chủ yếu cho mục đích nông, ngư nghiệp.

Tại hội nghị, đại diện các ngành và các địa phương đã tập trung thảo luận về chỉ tiêu sử dụng đất cho ngành nông nghiệp, nông thôn; đất cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; đất cho lĩnh vực phát triển hạ tầng; đất cho lĩnh vực an ninh - quốc phòng; chỉ tiêu phát triển đô thị và khu dân cư,... nhằm phát huy thế mạnh tiềm năng của huyện.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Huyện ủy Trần Quốc Thắng nhấn mạnh, việc lấy ý kiến vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 của huyện có ý nghĩa quan trọng trong phát huy tốt nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chủ động trong công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Yêu cầu các ngành và địa phương cần tập trung rà soát thực trạng, nhu cầu và dự tính, dự báo sử dụng kế hoạch sử dụng đất sớm gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để thực hiện điều chỉnh cho phù hợp; đơn vị tư vấn sớm điều chỉnh, bổ sung số liệu sát với thực tế để hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP