Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

07/04/2021 - 10:06

Quy trình thẩm định các công trình lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội, đơn vị ở Trung ương và địa phương 

TTH.VN - Bảo đảm chất lượng nội dung, tính đảng, tính khoa học, tránh sai sót trước khi xuất bản, phát hành ấn phẩm.

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP