Giáo dục Tin tức giáo dục

22/01/2017 - 15:01

Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục trong toàn quốc

Đây là một nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, các đơn vị liên quan rà soát, ban hành các chuẩn, quy chuẩn bảo đảm chất lượng các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

Trên cơ sở những nguyên tắc, các chuẩn, quy chuẩn về đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các địa phương thực hiện rà soát, quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng địa phương.

Bộ GD&ĐT đồng thời chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương rà soát, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới các trường đại học, các trường cao đẳng sư phạm gắn với quy hoạch tổng thể hệ thống giáo dục quốc dân nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương và xã hội.

Ưu tiên quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở đào tạo giáo viên nhằm cân đối giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng theo hướng giảm bớt số lượng, tập trung đầu mối để nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. 

Theo Giáo dục & Thời đại

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP