Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

10/03/2016 - 06:45

Tháng 6 là tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

TTH.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định lấy tháng 6 hằng năm là "Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình".

Tháng hành động quốc  gia về phòng, chống bạo lực gia đình sẽ tập trung thông tin, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bên cạnh đó, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP