Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

13/02/2017 - 21:51

Thành lập Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị

TTH - Ngày 13/2, UBND tỉnh có Quyết định số 267/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Nhà Trưng bày tác phẩm nghệ thuật Điềm Phùng Thị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

UBND tỉnh giao trách nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức bàn giao và tiếp nhận tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và các vấn đề có liên quan đến Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị sau khi có ý kiến bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 269/QĐ-UBND bổ nhiệm bà Đinh Thị Hoài Trai, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 22 /2/2017 đến ngày 21/2 /2022.

Lương Xuân Trà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP