29/12/2016 - 21:47

Thiếu hệ thống xử lý nước thải tại các khu công nghiệp

TTH - Trên địa bàn tỉnh hiện có Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô, Khu kinh tế cửa khẩu A Đớt và 6 khu công nghiệp: Phú Bài, Phong Điền, Tứ Hạ, La Sơn, Phú Đa, Quảng Vinh do Ban quản lý Khu kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh quản lý.

Hiện có 104 dự án được cấp phép đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 59.273 tỷ đồng. Trong đó, có 137 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn thực hiện 14.787 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 21 nghìn lao động.

Đến nay, các khu công nghiệp, khu kinh tế và các dự án đầu tư trong khu công nghiệp đều được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; thực hiện việc xây dựng, lắp đặt các công trình, thiết bị xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường trước khi đi vào hoạt động chính thức và chấp hành thực hiện chương trình giám sát quan trắc môi trường theo quy định.

Tuy đã có nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, song hiện nay, trên địa bàn khu kinh tế, KCN mới có 2 hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung. Đối với 6 khu công nghiệp (KCN) đã xây dựng hạ tầng và hoạt động thu hút đầu tư, mới có duy nhất KCN Phú Bài xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải chung với công suất 6.500m3/ngày đêm. 100% các doanh nghiệp tại KCN Phú Bài đều đã đấu nối vào hệ thống xử lý chung, với tổng khối lượng nước thải phát sinh khoảng 2.900m3/ngày đêm. Tại Lăng Cô (Phú Lộc) thuộc Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô có hệ thống xử lý nước thải công suất 4.750m3/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu xử lý một phần nước thải tại khu kinh tế. Theo kết quả giám sát môi trường, các chỉ tiêu chất lượng nước thải đầu ra đều đạt cột B theo quy chuẩn môi trường Việt Nam. Một số KCN còn lại đang đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải chung của KCN, như KCN Chân Mây với công suất 4.900m3/ngày đêm; KCN Phong Điền với công suất 4.500m3/ngày đêm.

Để đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải tại KCN, Khu phi thuế quan Chân Mây, Ban quản lý Khu kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh kiến nghị Chính phủ, cơ quan cấp bộ, ngành Trung ương quan tâm bố trí vốn ngân sách Trung ương hoặc hỗ trợ kêu gọi các nguồn vốn ODA để xây dựng thêm một trạm xử lý nước thải tại KCN này với công suất 10.000m3/ngày đêm, tổng kinh phí dự kiến khoảng 550 tỷ đồng. Kế hoạch đầu tư hệ thống xử lý nước thải này phù hợp theo quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng công suất xử lý nước thải yêu cầu là 35.000m3/ngày đêm.

HOÀI NGUYÊN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP