16/02/2016 - 20:20

TP Huế, Phong Điền, Nam Đông giới thiệu đại biểu ứng cử HĐND

TTH - * Ngày 16/2, UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu thành phần, số lượng người ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Qua biểu quyết, có 67 người được giới thiệu ứng cử lần này. Trong đó, nữ có 23 người, chiếm tỷ lệ hơn 35%; trẻ 10 người, chiếm hơn 15%; 7 người ngoài Đảng, chiếm hơn 10%; 12 đại biểu tái ứng cử, chiếm hơn 30%.

* Sáng 16/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ I về việc thống nhất số lượng, dự kiến cơ cấu người được giới thiệu của các đơn vị trên địa bàn huyện ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Danh sách sơ bộ có 62 đại biểu dự kiến được giới thiệu ứng cử, trong đó đại biểu nữ 19 người, chiếm tỷ lệ 30,15%; đại diện chức sắc tôn giáo 1 đại biểu, chiếm tỷ lệ 3,12%; tái ứng cử 30%.

* Chiều cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Đông tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ I về việc thống nhất số lượng, dự kiến cơ cấu người được giới thiệu của các đơn vị trên địa bàn huyện ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021. Có 60 đại biểu dự kiến giới thiệu ứng cử vào 30 vị trí; trong đó, dự kiến cơ cấu đại biểu dưới 35 tuổi 15%, phụ nữ 35%, người ngoài Đảng chiếm không dưới 10%, người dân tộc thiểu số trên 45%, tái cử 30%.

Hương Lan-Thanh Thảo-Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP