22/06/2016 - 19:10

Trao đổi thông tin kịp thời những vấn đề liên quan đến PCCC

TTH - Sáng 22/6, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác.

Theo đó, tùy theo chức năng, nhiệm vụ, hai đơn vị thống nhất cùng phối hợp tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy những chủ trương, định hướng, quan điểm, giải pháp về lĩnh vực PCCC; theo dõi, đôn đốc các tổ chức Đảng, chính quyền, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ; trao đổi thông tin, thông báo kịp thời những vấn đề nổi cộm, đột xuất liên quan đến PCCC, cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra, giám sát về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP