Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

07/09/2017 - 18:49

Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5

TTH - Ba nghị quyết quan trọng tại Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) được Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế quán triệt, triển khai trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đến từ các chi bộ Đảng trực thuộc Thành ủy Huế sáng 7/9.

Sau khi nhận thức và nắm vững đầy đủ các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhiệm vụ đặt ra cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của TP. Huế là triển khai thực hiện tốt 3 nghị quyết trong các tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị và trong mỗi vị trí công tác của mình.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP