Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

13/05/2016 - 18:45

Triển lãm gần 200 hình ảnh, tư liệu về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội

TTH - Sáng 13/5, Bảo tàng Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp”.

Triển lãm trưng bày gần 200 hình ảnh, tư liệu và hiện vật liên quan đến những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tổng tuyển cử đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946); các kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh (1960-2016); Thừa Thiên Huế qua các kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Trang Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP