Giáo dục Tuyển sinh

09/02/2018 - 14:28

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018: Sẽ giảm mức điểm ưu tiên khu vực

Bộ GD-ĐT công bố chính thức dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh ĐH và tuyển sinh CĐ (nhóm ngành đào tạo giáo viên) hệ chính quy. Theo đó, quy chế tuyển sinh ban hành đầu năm 2017 có thay đổi một số quy định.

Học sinh lớp 12 tại TP.HCM

Điểm chênh lệch giữa 2 khu vực là 0,25

Theo quy chế hiện hành, nội dung khiến dư luận bức xúc nhất trong những mùa tuyển sinh gần đây, đặc biệt năm 2017, là mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng và hai khu vực kế tiếp. Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế mà Bộ GD-ĐT vừa công bố đã điều chỉnh nội dung này theo hướng dư luận đã từng góp ý.

Cụ thể, với khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp vẫn giữ như mức cũ là 1 điểm, nhưng giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư) điểm, tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Như vậy, mức điểm chênh lệch trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp giảm còn một nửa so với trước.

Chỉ xác định điểm “sàn” đối với nhóm ngành sư phạm

Dự thảo cũng đưa ra sửa đổi về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Theo đó, với ngành thuộc nhóm đào tạo giáo viên ở các trình độ ĐH, CĐ, trung cấp, Bộ GD-ĐT sẽ căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia để xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm “sàn”) các môn thi/bài thi văn hóa sử dụng để xét tuyển. Đối với các ngành khác, các trường tự xác định điểm “sàn”, công bố trên trang thông tin điện tử của trường trước khi thí sinh (TS) điều chỉnh nguyện vọng.

Đối với hoạt động tuyển sinh mà không sử dụng kết quả thi THPT quốc gia, Bộ GD-ĐT tuy bỏ nội dung quy định điểm “sàn” với các trường nói chung nhưng bổ sung quy định này với riêng các nhóm ngành giáo viên. Dự kiến, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các môn văn hóa để xét tuyển vào ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên được phân ra theo trình độ đào tạo. Đối với trình độ ĐH, ngành đào tạo sử dụng 3 môn văn hóa xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT xếp loại học lực lớp 12 từ giỏi trở lên. Ngành đào tạo sử dụng một hoặc hai môn văn hóa kết hợp thi năng khiếu thì điểm trung bình chung các môn văn hóa từ 8 điểm trở lên, điểm môn năng khiếu do trường quy định.

Đối với trình độ CĐ, trung cấp, ngành đào tạo sử dụng 3 môn văn hóa xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT xếp loại học lực lớp 12 từ khá trở lên. Ngành đào tạo sử dụng một hoặc hai môn văn hóa kết hợp thi năng khiếu điểm trung bình chung các môn văn hóa từ 6,5 trở lên, điểm môn năng khiếu do trường quy định.

Không công khai đầy đủ thông tin, không được tuyển sinh

Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường khi làm đề án tuyển sinh phải cung cấp đầy đủ các thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng: cơ sở vật chất (phòng học, phòng thực hành/thí nghiệm và các trang thiết bị chính yếu, học liệu), đội ngũ giảng viên, quy mô đào tạo, tỷ lệ sinh viên chính quy có việc làm sau 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp của 2 năm gần nhất trước một năm so với năm tuyển sinh (theo ngành) cùng một số thông tin quan trọng khác. Những trường không công khai đầy đủ các thông tin theo quy định này thì không được thông báo tuyển sinh.

Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức thẩm định việc kê khai thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng của các trường. Trong trường hợp thay đổi nội dung đề án, trường phải công bố trước ít nhất 10 ngày tính từ ngày đầu tiên TS điều chỉnh nguyện vọng và có trách nhiệm thông báo tới TS có liên quan đến việc thay đổi nội dung đề án của trường. Trường hợp bị phát hiện kê khai thông tin không đúng với điều kiện thực tế thì bị xử lý vi phạm theo quy định.

Về số đợt tuyển sinh, quy chế hiện hành chỉ quy định các trường có thể thực hiện nhiều đợt tuyển sinh trong năm. Nhưng dự thảo quy chế sửa đổi yêu cầu rõ các trường phải công bố đề án tuyển sinh của các đợt trên trang thông tin tuyển sinh của trường và cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT trước khi TS đăng ký xét tuyển 15 ngày. Trước các ngày cuối cùng của tháng kết thúc mỗi đợt xét tuyển, các trường phải cập nhật danh sách TS trúng tuyển và nhập học của đợt tuyển sinh lên trang thông tin tuyển sinh của trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Thay đổi quy định làm tròn điểm xét tuyển

Quy định làm tròn điểm khi xác định điểm xét tuyển cũng được thay đổi. Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được làm tròn đến hai chữ số thập phân (quy chế hiện hành là làm tròn đến một phần tư điểm).

Việc xét các TS bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì vẫn giữ như cũ là xét trúng tuyển theo các điều kiện phụ do mỗi trường đã thông báo, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên TS có nguyện vọng cao hơn.

Theo Thanh niên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP