Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

07/01/2022 - 05:56

Vai trò nêu gương của cán bộ

TTH - Mới đây, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XIII) tập trung bàn về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đã ban hành Kết luận số 21 KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ảnh: dangcongsan.vn

Nhiệm kỳ 2015-2020, dù trong Đảng và hệ thống chính trị đã có nhiều biện pháp quyết liệt ngăn chặn sự suy thoái của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhưng vẫn xảy ra tình hình vi phạm còn nghiêm trọng, nguy cơ đến sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Theo tổng hợp của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, trong 5 năm qua đã xử lý 25.104 đảng viên suy thoái hoặc có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, có 8.281 đảng viên không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu, né tránh trách nhiệm; 2.216 đảng viên vi phạm gây lãng phí đầu tư công, thất thoát đất đai, ngân sách, tài sản của Nhà nước; 1.600 đảng viên tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, sân sau để trục lợi; 15.101 đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, bị xử lý nhiều nhất là tội đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan, tham gia tôn giáo trái phép, vi phạm thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức gia đình, xã hội.

Trong 8.281 đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị có 1.772 đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nói, viết và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, phủ nhận thành quả cách mạng, thổi phồng khuyết điểm, xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo lãnh đạo, không nhất quán thái độ khi đương chức với khi về hưu. Trung ương Đảng cũng đã có nhiều quy định việc nêu gương của cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu tổ chức.

Không chỉ nêu gương bằng nói và làm cụ thể trong đời sống hàng ngày mà trước hết là chấp hành các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt, thực hiện các quy định của Đảng. Trong đó, phải nhuần nhuyễn, biện chứng thực hành nguyên tắc tập trung - dân chủ, nếu chỉ nhấn mạnh tập trung rất dễ sa vào chuyên quyền độc đoán, sợ phải chia quyền, mất lợi... Càng mở rộng dân chủ khơi dậy trí tuệ tập thể, đồng sức, đồng lòng, đoàn kết thống nhất thì khi thực hiện mới tập trung có hiệu quả cao, cấp dưới thực sự phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số một cách nghiêm túc, không có việc trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Đồng thời, phát huy vai trò cán bộ dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung, chí công vô tư, luôn lấy tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, nhằm “gọt giũa” để hoàn thiện mình.

Những điều trên tuy không mới, nhưng không dễ thực hiện nếu cán bộ chủ trì thiếu gương mẫu, tự ghép mình trong khuôn khổ tổ chức, tham vọng quyền lực, bóp nghẹt dân chủ, nhưng khi cần họ dựa vào tập thể để né tránh trách nhiệm. Thiếu dân chủ sẽ tạo cơ hội cho số đục nước béo cò, xu nịnh lũng đoạn tổ chức vì lợi ích riêng của họ. Tránh dân chủ hình thức theo kiểu xuê xoa, lấy lòng khi đóng góp phê bình cho cán bộ lãnh đạo.

Nêu gương phải từ cán bộ có tâm, có tầm, thể hiện vai trò của người đứng đầu thực sự có uy tín, lôi cuốn được tập thể, quy tụ sức mạnh đoàn kết thống nhất nội bộ để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là làm việc có tính khoa học, dân chủ và quần chúng, khi làm việc gì Bác cũng nhắc nhở tính toán cụ thể, hiệu quả, thực hành dân chủ rộng rãi và hòa đồng với quần chúng nhân dân, đừng là “quan cách mạng”.

Bác nói cán bộ lãnh đạo phải thực sự gương mẫu, cán bộ đi trước, làng nước theo sau, không phải cứ dán lên trán hai chữ cộng sản mà người ta theo, không phải cứ mãi được tin yêu khi mà trong Đảng đã có hủ bại. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái là do thiếu gương mẫu trong chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham vọng quyền chức, thu vén lợi lộc, tìm mọi cách để vinh thân phì gia. Khi chưa bị phát hiện họ cũng đứng trước tập thể hô hào thực hiện học tập tấm gương đạo đức của Bác nhưng họ nói một đằng lại làm một nẻo. Quy định số 37 của Trung ương thay thế cho Quy định số 47 trước đây, tuy vẫn là 19 điều đảng viên không được làm nhưng được bổ sung những điểm mới. Trong đó có việc không được mang quốc tịch và có tài khoản, giao dịch cá nhân ở nước ngoài, can thiệp vào các hoạt động tư pháp, bổ nhiệm cán bộ vì người thân, chạy chọt, sử dụng văn bằng chứng chỉ không hợp pháp, thực chất để ngăn ngừa các biến tướng tham nhũng lợi dụng quyền chức, sống thực dụng tìm cách trục lợi, hưởng thụ xa hoa, tạo sự phân hóa và mâu thuẫn xã hội.

Trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu của người lãnh đạo chủ chốt các cấp ngoài phẩm chất, năng lực công tác còn có sự nêu gương của người đứng đầu, nhất là thực hiện nghiêm các quy định của tổ chức, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Kết luận 21 của Trung ương đặt ra.

Nguyễn Văn Lưu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP