11/04/2016 - 18:20

Văn hóa doanh nghiệp góp phần phát triển sản xuất kinh doanh

TTH - Chiều 11/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tổ chức hội nghị lần thứ 5, khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch số 54 của Đảng ủy Khối về xây dựng Văn hóa doanh nghiệp (VHDN).

Sau 2 năm thực hiện, nhiều doanh nghiệp có cách làm hay, sáng tạo, tập trung vào xây dựng văn hóa giao tiếp và môi trường văn hóa kinh doanh với những nội dung, tiêu chí cụ thể, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo dựng thương hiệu, giữ uy tín doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách về an sinh xã hội, nghiên cứu khoa học, tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ công nhân viên và người lao động.

THÁI SƠN   

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP