Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

03/11/2017 - 06:55

Vang mãi bài ca tháng Mười

TTH.VN - Cách đây vừa tròn một thế kỷ, ngày 7/11/1917 (tức ngày 25 /10 theo lịch cũ nước Nga) dưới sự lãnh đạo của Vơ-la-di-mia I-lít Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã đứng lên lật đổ chế độ Sa hoàng, lập lên nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới của lịch sử nhân loại.

Với bao thế hệ người Việt Nam, qua bài học lịch sử ở trang sách giáo khoa các cấp, qua sách báo, cách mạng tháng Mười Nga luôn là niềm xúc cảm mãnh liệt. Đó bài ca cách mạng đầy tự hào đã vang xa và vang mãi đến bây giờ. Để có bài ca hào hùng đó, lực lượng cách mạng Nga đã chuẩn bị tích cực, lâu dài về mọi mặt tổ chức, chính trị, quân sự, tư tưởng; đã tập hợp, tổ chức được một lực lượng cách mạng đông đảo là quần chúng nhân dân. Đặc biệt, đã thành lập đội Cận vệ đỏ tại các nhà máy, khu phố trên khắp nước Nga. Đây là lực lượng chính trị chủ đạo và cũng là lực lượng quân sự nòng cốt, quyết định thắng lợi của cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

Công tác tuyên truyền cũng rất được coi trọng. Cho đến trước ngày khởi nghĩa, những người bôn-sê-vích đã có tới 53 tờ báo, trong đó tờ “Con đường công nhân” là cơ quan của Trung ương Đảng bôn-sê-vích có số phát hành tới gần 200.000 bản mỗi ngày. Đây là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc khởi nghĩa. Thắng lợi ấy ghi dấu sự sáng tạo một giai cấp, sự sáng suốt của một thiên tài vĩ đại: Vơ-la-di-mia I-lít Lênin.

Khác với mọi cuộc cách mạng xã hội đã diễn ra trong lịch sử, Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng xã hội đầu tiên thực hiện được mục tiêu: giải phóng nhân dân lao động khỏi áp bức, bóc lột, bất công, nâng họ lên địa vị làm chủ chế độ xã hội mới, thực hiện được khát vọng giải phóng con người, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và tiến tới giải phóng toàn nhân loại. Đó là bước nhảy vọt trong lịch sử phát triển nhân loại, khai sinh ra chế độ xã hội chủ nghĩa đầu tiên trong lịch sử, mở ra giai đoạn hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười có ảnh hưởng vô cùng lớn lao tới phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa, trong đó có thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sau bao năm bôn ba đã tiếp nhận ngọn lửa đó về thắp sáng trên đất nước ta, làm nên Cách mạng tháng Tám 1945. Đi theo con đường cách mạng Tháng 10 Nga, Việt Nam tiếp tục đánh thắng các đế quốc lớn như Pháp, Nhật, Mỹ, thu giang sơn về một mối, đưa dân tộc ta vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới.

Hôm nay, đời sống chính trị -xã hội thế giới có những biến đổi sâu sắc, nhưng tầm vóc, ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga vẫn nguyên giá trị. Đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên trái đất đứng lên tự giải phóng… Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Những giá trị lịch sử của cuộc cách mạng vĩ đại ấy vẫn được những người cộng sản Nga và cả người dân Nga hôm nay ghi nhớ, ôn lại bằng nhiều hoạt động ý nghĩa. Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên những ảnh hưởng to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga và sự giúp đỡ vô giá của nhân dân Nga, của các nước xã hội chủ nghĩa đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước.

                                         Nguyên Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP