Đời sống Đời sống

13/01/2022 - 06:45

Vì chất lượng dân số

TTH - Song song với việc tổ chức hoạt động của cơ quan chuyên ngành y tế - dân số, Hội Kế hoạch hóa gia đình (KHHHGĐ) tỉnh thời gian qua đã có nhiều đóng góp vào thành công chung trong việc thực hiện mục tiêu chương trình Dân số - KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) của tỉnh.

Truyền thông về sức khỏe sinh sản cho công nhân (ảnh chụp trước khi bùng dịch COVID-19). Ảnh: Hội KHHHGĐ tỉnh cung cấp

Với tôn chỉ hoạt động của hội, Hội KHHGĐ tỉnh đã triển khai toàn diện các hoạt động từ công tác nâng cao năng lực và xây dựng phát triển tổ chức hội, đến việc phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, cũng như tranh thủ các chương trình dự án để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020 của hội đề ra. Hội KHHGĐ tỉnh luôn tranh thủ sự hỗ trợ và hướng dẫn của Trung ương hội, của lãnh đạo tỉnh cũng như căn cứ theo chương trình, nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 để tổ chức thực hiện các hoạt động có hiệu quả cao. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh trong hoạt động tiếp nhận và triển khai các chương trình dự án một cách có hiệu quả. Các dự án sau khi kết thúc, một số hoạt động được duy trì mang tính bền vững, được nhà tài trợ đánh giá cao. Hội cũng đã triển khai có hiệu quả các chương trình dự án do Trung ương Hội và các tổ chức tài trợ, như: chương trình “Đẩy mạnh giáo dục tình dục toàn diện và cung cấp thông tin, dịch vụ thân thiện cho vị thành niên thanh niên”; Dự án “Quan hệ đối tác nhằm cung cấp thông tin và dịch vụ SKSS/SKTD cho công nhân nhà máy” do chính phủ Nhật hỗ trợ; xây dựng phòng khám thương hiệu “VINAFPA HOUSE”...

Tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương hội, của lãnh đạo tỉnh và phối hợp các cơ quan đơn vị trên địa bàn, như: Chi cục Dân số - KHHGĐ, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, ngành giáo dục và các đơn vị liên quan..., Hội KHHGĐ tỉnh đã tổ chức các diễn đàn truyền thông, truyền thông nhóm và truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ lưu động chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân có mức sinh cao, vùng ven biển đầm phá, miền núi; xây dựng các mô hình CLB, như: CLB “Nam nông dân không có người sinh con thứ 3 trở lên”, CLB “Công nhân với SKSS và pháp luật lao động”, CLB “Tiền hôn nhân”... Tỉnh hội đã tổ chức 46 chuyến lưu động lồng ghép tư vấn cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS cho người dân. Kết quả là hơn 23.300 lượt người được truyền thông, tư vấn về SKSS/KHHGĐ; 14.489 lượt người được cung cấp các biện pháp tránh thai và 46.080 lượt dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ được cung cấp đến người dân... Với sự tích cực, chủ động trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Hội KHHGĐ Thừa Thiên Huế đã có những đóng góp quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc SKSS-KHHGĐ cho người dân tại cộng đồng.

Bà Hoàng Thị Tâm, Chủ tịch Hội KHHHGĐ tỉnh nhấn mạnh: Giai đoạn 2021 - 2026, Hội KHHHGĐ Thừa Thiên Huế tiếp tục đặt ra các mục tiêu chính, gồm: Tiếp tục củng cố, phát triển và nâng cao năng lực tổ chức hội; Đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thực hiện công tác truyền thông, tư vấn và đa dạng hóa các kênh tiếp cận, cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến các nhóm đối tượng có nhu cầu đặc biệt ưu tiên cho vị thành niên, thanh niên, người lao động trong khu công nghiêp, người dân tại vùng khó khăn, đông dân có mức sinh cao theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục tranh thủ vận động các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước tạo nguồn lực để tổ chức triển khai các hoạt động chăm sóc SKSS-KHHGĐ.

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP