28/12/2016 - 22:19

Xi măng Đồng Lâm tài trợ 1.800 tấn xi măng để xây dựng nông thôn mới

TTH - Ông Phạm Quyền, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh thông tin, năm 2017, Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm – Đối tác chiến lược toàn diện của Công ty cổ phần Đồng Lâm (Xi măng Đồng Lâm) sẽ tài trợ cho tỉnh 1.800 tấn xi măng (loại 50kg/bao) để xây dựng các công trình nông thôn mới.

Thời gian triển khai hỗ trợ từ ngày 1/1/2017 đến 31/12/2017. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ phân bổ cho các huyện: Nam Đông 170 tấn, Quảng Điền 170 tấn, A Lưới 340 tấn, Phong Điền 255 tấn, Phú Vang 306 tấn, Phú Lộc 255 tấn, thị xã Hương Thủy 119 tấn, thị xã Hương Trà 153 tấn và 32 tấn dự phòng.

Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP