Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

23/06/2022 - 18:29

Xử lý dứt điểm, không để xảy ra “điểm nóng” về khiếu kiện

TTH.VN - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 23/6. Buổi tiếp công dân được thực hiện theo hình thức trực tiếp, đồng thời kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại UBND cấp huyện, xã (nơi có công dân đến kiến nghị, đề xuất tại buổi tiếp công dân).

Tại buổi tiếp công dân

Sau khi nghe các khiếu nại, kiến nghị của người dân về tranh chấp đất đai, tranh chấp giữa tiểu thương và Ban Quản lý chợ Phú Bài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương yêu cầu các địa phương trực tiếp trả lời, giải thích, hướng dẫn những nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của các công dân. Đề nghị địa phương phải xác minh cụ thể những phản ánh của người dân, nếu xảy ra những vi phạm như người dân phản ánh phải lập ngay biên bản vi phạm để có cơ sở xử lý về sau.

Liên quan đến phản ánh của tiểu thương đối với Ban Quản lý chợ Phú Bài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương giao Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hoạt động của Ban quản lý chợ Phú Bài để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời (nếu có như người dân phản ánh) theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đề nghị các địa phương làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, xem đây là khâu quan trọng nhằm ổn định tình hình an ninh, chính trị và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phải phân loại đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng cấp, ngành chức năng để thực hiện giải quyết kịp thời, không để khiếu kiện đông người và phát sinh “điểm nóng”, phức tạp về khiếu nại, tố cáo.

Tin, ảnh: Lê Thọ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP