Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

09/09/2017 - 13:56

Xử lý sau thanh tra: Chế tài chưa triệt để

TTH - Dù có kết luận và Thanh tra tỉnh đã ra quyết định thu hồi số tiền liên quan đến việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; những vi phạm trong công tác nghiệm thu, thanh, quyết toán các công trình xây dựng; thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng... của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhưng nhiều đơn vị vẫn cố tình chây ỳ, thiếu hợp tác, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xử lý sau thanh tra.

Phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra rà soát, đôn đốc, kiểm tra và xử lý sau thanh tra

Ngày 19/9/2011, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 803/QĐ – TTr về việc thu hồi số tiền hơn 164 triệu đồng do Xí nghiệp Tấn Lộc không thanh toán 0,8 ha rừng khai thác tại BQL rừng phòng hộ huyện A Lưới và vi phạm Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng.

Tại biên bản làm việc ngày 24/11/2011 giữa đại diện Đoàn Thanh tra tỉnh và doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc xí nghiệp cam kết đến hết ngày 15/12/2011 nộp đủ và đúng hạn số tiền nêu trên. Tuy nhiên, ngày 23/2/2012, lấy lý do điều kiện khó khăn, ông Lộc xin cam kết đến ngày 3/3/2012 sẽ nộp hơn 64 triệu đồng, 100 triệu đồng còn lại sẽ nộp hết trong 3 tháng tiếp theo. Thế nhưng, đến ngày 29/8/2017, ông Lộc mới chỉ nộp 20 triệu đồng trong số hơn 164 triệu đồng vi phạm.

Ngoài ra, quá trình thanh tra chuyên đề diện rộng việc chấp hành chính sách pháp luật và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh, ngày 20/5/2013, Chánh Thanh tra tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 536 thu hồi số tiền hơn 70,3 triệu đồng đối với Xí nghiệp Tấn Lộc. Từ khi ra quyết định đến nay, xí nghiệp vẫn chưa nộp số tiền trên.  

Tương tự, ngày 28/6/2011, Chánh Thanh tra tỉnh ra Quyết định số 518/QĐ –TTr thu hồi thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 90,7 triệu đồng của Công ty cổ phần Kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế. Nguyên nhân do doanh nghiệp không theo dõi, không hạch toán vào doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản tiền chiết khấu, chiết khấu đặc biệt và hỗ trợ vận chuyển do Công ty cổ phần Long Thọ chi trả từ năm 2006 đến năm 2010. Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế nộp số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh trước ngày 15/7/2011.

Cam kết của lãnh đạo công ty là trước ngày 31/3/2016, số tiền hơn 90,7 triệu đồng sẽ được nộp, nhưng sau đó, lấy lý do tình hình kinh tế khủng hoảng, khó khăn do các đơn vị chủ đầu tư còn nợ công ty, nên đến nay Công ty cổ phần Kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế chưa nộp số tiền trên.

Thống kê của Phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh, đến ngày 28/8/2017, phòng theo dõi 47 kết luận, 100 quyết định xử lý về thanh tra, với gần 8 tỷ đồng. Qua đó, đã đôn đốc, thu hồi hơn 5,6 tỷ đồng. Trong đó, có 32 đơn vị, cá nhân, với hơn 2,8 tỷ đồng và 56 lượng vàng 24k không có khả năng thực hiện quyết định xử lý về thanh tra do các đơn vị đã giải thể, các đối tượng đã bị xử lý hình sự, không tìm ra địa chỉ, ở ngoài địa bàn tỉnh. Hiện có 7 hộ gia đình, cá nhân nợ tiền sử dụng đất hơn 75 triệu đồng đang được theo dõi, phối hợp để thu hồi khi họ thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

Qua thanh tra chuyên đề, Chánh Thanh tra tỉnh cũng đã ra Quyết định số 653/QĐ – TTr, ngày 2/7/2013, thu hồi số tiền hơn 368 triệu đồng đối với Chi nhánh Công ty cổ phần Vạn Phát tại Huế do đơn vị chưa hạch toán kê khai phí bảo vệ môi trường năm 2011 và 2012. Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày ký quyết định, công ty có trách nhiệm chuyển số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh. Đã hơn 4 năm trôi qua, công ty này vẫn chưa thực hiện những điều khoản đã nêu trong quyết định.

Ông Nguyễn Trọng Thư, Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh cho biết, đó chỉ là 3 trong nhiều đơn vị, doanh nghiệp kéo dài thời gian chấp hành quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh. "Với trách nhiệm của mình, chúng tôi luôn thường xuyên đôn đốc việc thực hiện quyết định xử lý về thanh tra đối với các đơn vị chậm, kéo dài hoặc không thực hiện quyết định. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp cũng đã cam kết nộp tiền tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, nhưng rốt cục chưa thực hiện"-ông Thư cho biết.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài 3 đơn vị, doanh nghiệp đã nêu, hiện có không ít đơn vị, doanh nghiệp bị nhắc nhở, đốc thúc nhiều lần nhưng vẫn không thực hiện, gây khó khăn cho cơ quan thanh tra. Đó là, DNTN Tuấn Bình; DNTN Trường Đồng; Công ty TNHH Việt Âu; Công ty TNHH Tuấn Hùng; Công ty cổ phần Xây dựng Tuấn Linh; Công ty cổ phần Tam Lộc; Công ty TNHH Lai Thành; Ban Đầu tư Xây dựng huyện A Lưới...

Được biết, Thanh tra tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan trong tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác xử lý sai phạm về kinh tế sau thanh tra. Vì vậy, với những đơn vị, doanh nghiệp sai phạm nhưng dây dưa, kéo dài thời gian chấp hành quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh thì cần có chế tài xử lý triệt để, tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, đồng thời, tạo sự công bằng đối với các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật hoặc những đơn vị khắc phục tốt những sai phạm kinh tế sau thanh tra.

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP