Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

14/07/2014 - 02:14

Cải cách phải đồng bộ

TTH - Tại hai buổi làm việc trong cùng một ngày với hai Tổng cục Thuế và Hải quan vào giữa tuần trước (ngày 9-7), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiều lần nhắc đến cụm từ “không thể chấp nhận được”, trước tình trạng thủ hành chính rườm rà theo kiểu “hành là chính” đối với doanh nghiệp và người dân của hai ngành trên. Thủ tướng kiên quyết yêu cầu hai ngành trên tập trung rà soát, cải cách thủ tục hành chính triệt để, với những tiêu chí và việc làm cụ thể, phải có chuyển biến ngay trong năm nay.

Tại Thừa Thiên Huế, từ cuối năm 2012 UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 51 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Năm 2013, Đoàn Kiểm tra, giám sát Chỉ thị 51/CT-UBND ra quân kiểm tra, giám sát tại một số sở, ngành, địa phương, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Trong tháng 7 này, đoàn kiểm tiếp tục kiểm tra, giám sát vừa theo kế hoạch, vừa đột xuất một số sở, ngành, địa phương.

Thực tế hiện nay, tình trạng cán bộ, công chức đi trễ về sớm, không đảm bảo kỷ luật cơ quan; la cà quán xá trong giờ hành chính để dân chờ đợi hoặc đi lại nhiều lần diễn ra khá phổ biến. Để giải quyết triệt để vấn nạn trên, bên cạnh các biện pháp hành chính, kiên quyết loại bỏ “sâu mọt”, chúng ta cần xử lý từ gốc vấn đề. Trong phiên họp Chính phủ đầu năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ: “Trong bộ máy chúng ta có tới 30% số công chức không có cũng được”. Vì vậy, cần đẩy mạnh tinh giảm biên chế, hoàn thiện đề án vị trí việc làm để người nào cũng có đủ việc làm trong 8 giờ vàng ngọc và phải làm việc thực sự mới giải quyết hết công việc được giao. Từ nguồn quỹ lương tinh giảm đó, chúng ta sẽ có điều kiện để nâng cao thu nhập, giúp đội ngũ cán bộ công chức dốc toàn tâm, toàn lực cho việc.
Đi đôi với kiện toàn đội ngũ, cần thực hiện đồng bộ việc cải cách thủ tục hành chính. Cải cách thủ tục hành chính thực chất là cắt bỏ những quyền lực gây nên cản trở, nhũng nhiễu, làm cho bộ máy hành chính không trong sạch. Bởi, thủ tục hành chính rườm rà là môi trường, cơ hội cho những cán bộ, công chức biến chất lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây khó dễ với người dân để trục lợi. Nếu thủ tục hành chính tinh giảm, công khai quy trình, người dân dễ dàng thực hiện và giám sát việc thực hiện thì cán bộ công chức chẳng còn cơ hội để nhũng nhiễu.
Cải cách thủ tục hành chính khâu đột phá trong việc xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, chống nạn tham nhũng, tiêu cực, làm lành mạnh hóa bộ máy hành chính. Thực hiện tốt cải chính không chỉ có ý nghĩa kinh tế, mà còn đem lại lòng tin cho nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, kỷ cương phép nước.

Hoàng Giang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP