Y tế - Sức khỏe Tin tức y tế

02/12/2022 - 20:18

Cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động

TTH.VN - Chuẩn bị cho công tác cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2023 cho các đối tượng tham gia BHYT, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã gửi văn bản đề nghị các đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHYT, BHXH phối hợp triển khai thực hiện, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Tham gia BHYT, người lao động yên tâm khi gặp rủi ro hoặc đau ốm

Các đơn vị thực hiện chuyển nộp toàn bộ số tiền phải đóng BHXH, BHYT… năm 2022 cho cơ quan BHXH trước ngày 25/12/2022 để làm cơ sở cho cơ quan BHXH thực hiện cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2023. Cơ quan BHXH sẽ không thực hiện gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2023 đối với các đơn vị tính đến ngày 31/12/2022 còn nợ tiền đóng BHXH, BHYT. Mọi chi phí khám chữa bệnh mà người lao động đã chi trả trong khoảng thời gian thẻ BHYT không có giá trị sử dụng, đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo, thực hiện chuyển nộp tiền đóng BHYT của học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023 và nộp các hồ sơ, thủ tục có liên quan cho cơ quan BHXH trước ngày 25/12/2022 để tiến hành cấp thẻ BHYT từ ngày 01/01/2023. 

Để tiến tới việc sử dụng thẻ căn cước công dân thay thế thẻ BHYT giấy, các đơn vị căn cứ dữ liệu đối tượng đang tham gia BHYT do cơ quan BHXH chuyển đến, hướng dẫn người lao động rà soát, bổ sung các thông tin còn thiếu như: Số định danh cá nhân/ căn cước công dân, số điện thoại di động, mã số thuế cá nhân và chuyển nộp lại cho cơ quan BHXH trước ngày 25/12/2022. BHXH tỉnh chỉ thực hiện gia hạn thẻ BHYT năm 2023 đối với những trường hợp được xác thực với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. 

Việc lập hồ sơ báo giảm người tham gia BHXH, BHYT và chuyển nộp lại cho cơ quan BHXH các trường hợp đã nghỉ việc tại đơn vị trước ngày 25/12/2022.

Tin, ảnh: THANH HƯƠNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP