Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

Gần 8.000 xe ben, xe tải ben chở vật liệu vi phạm luật bị xử phạt 15 tỷ đồng

Hầu hết các xe ben, xe tải ben vi phạm chở hàng vượt quá chiều dài, vượt quá chiều cao; thùng xe có kích thước không đúng, vượt quá quy định về trọng tải; rơi vãi đất đá trên đường khi đang tham gia giao thông.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP