Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

Bắt lái xe giao hàng chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Hoàng nhiều lần đi giao hàng của công ty cho đối tác và đã nhận tiền từ đối tác, nhưng báo công ty là đối tác nợ để chiếm đoạt.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP