ClockThứ Hai, 13/08/2012 05:50

Phát huy sức trẻ, xung kích tình nguyện xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp

TTH - Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, thanh niên Việt Nam luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, bất khuất của dân tộc, hăng hái tiên phong trên mọi lĩnh vực và có nhiều công hiến vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Vai trò xung kích của thanh niên Việt Nam luôn là biểu hiện sáng ngời của lòng yêu nước. Phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của các thế hệ thanh niên Việt Nam, thanh niên Thừa Thiên Huế luôn nỗ lực trên mọi lĩnh vực, xung kích, chủ động, sáng tạo, góp phần làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của Đảng bộ, nhân dân Thừa Thiên Huế.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của các cấp uỷ Đảng, sự quan tâm chăm lo của chính quyền, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Thừa Thiên Huế đã có những chuyển biến đáng kể trên nhiều mặt, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Nổi bật như phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”… đã đi vào cuộc sống. Tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực vận động, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời, hỗ trợ giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Các phong trào thanh niên tình nguyện, các chương trình “Vì biển, đảo Tổ quốc”, “Thanh niên Thừa Thiên Huế vì biên cương Tổ quốc”, “Góp đá xây Trường Sa”, “Bảo vệ dòng sông quê hương”, “Ngày hội thanh niên, sinh viên với văn hoá giao thông”, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… để lại dấu ấn sâu đậm, được dư luận xã hội đồng tình, hưởng ứng.

Phong trào thanh niên tình nguyện - dấu ấn của tuổi trẻ toàn tỉnh. Ảnh:Bá Trí

Thông qua cuộc vận động “Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế học tập và làm theo lời Bác” và chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Thừa Thiên Huế”, đã phát hiện, bình chọn, biểu dương và nhân rộng hàng ngàn tấm gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội; từng bước làm chuyển biến nhận thức, nâng cao giác ngộ chính trị, củng cố niềm tin, tăng cường ý thức trách nhiệm của thanh niên với quê hương, đất nước. Tổ chức Đoàn và Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh ngày càng được củng cố, việc tập hợp thanh thiếu nhi ngày càng được mở rộng. Số lượng đoàn viên phát triển hàng năm, đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp Đảng ngày càng tăng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã xác định mục tiêu: “Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; ra sức phát triển kinh tế nhanh và bền vững; xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm của khu vực miền Trung và một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hoá, du lịch, khoa học - công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao…”. Đây sẽ là cơ hội to lớn nhưng cũng là thử thách, trách nhiệm nặng nề đối với thanh niên Thừa Thiên Huế. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, thanh niên phải nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí và đảm nhận sứ mệnh lịch sử mà Đảng bộ và nhân dân giao phó, ra sức phấn đấu, chung sức, chung lòng xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp.

Để thực hiện tốt mục tiêu đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ tỉnh nhà cần phải tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trước hết, phải đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng thanh niên. Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Thừa Thiên Huế vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Phát huy tính tự giác và khả năng sáng tạo của thanh niên trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Hướng dẫn cho thanh niên tự nghiên cứu, tự học tập để có năng lực nhận biết và chủ động đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng được nhiều cá nhân, tập thể thanh niên tiên tiến, là những người có đạo đức để làm gương, có trí tuệ, có ý chí để vươn lên, có bản lĩnh để hội nhập, có quyết tâm để hành động; tổ chức cho các điển hình tiên tiến gặp gỡ, giao lưu, trao đổi với các thanh niên khác để cùng nhau phấn đấu, vươn lên tự khẳng định mình, không ngừng sáng tạo thực hiện thắng lợi mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, Đoàn thanh niên cần làm nòng cốt trong phong trào xây dựng một xã hội học tập. Xác định học tập và nghiên cứu khoa học là chìa khoá để mở cánh cửa tri thức, nhất là trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ. Thanh niên phải nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động vươn lên giảm nghèo, rèn luyện kỹ năng sống và làm giàu chính đáng; mạnh dạn đảm nhận các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xung kích đi đầu trong hội nhập và phát triển, để tích cực góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Kết luận 48-KL/TW, ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020”.

Thứ ba, các cấp bộ Đoàn phải không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đổi mới hoạt động của Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát cơ sở để kịp thời bắt nhịp, đón đầu được sự phát triển và các nhu cầu đa dạng, chính đáng của thanh niên. Đoàn cần có nhiều hình thức và biện pháp đưa thanh niên tham gia tích cực các phong trào cách mạng trên các lĩnh vực, các địa bàn, đặc biệt là các vùng khó khăn, các lĩnh vực quan trọng cần đến vai trò xung kích của tuổi trẻ. Phải thể hiện thật rõ vai trò “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Tổ chức tốt việc đưa thanh niên tham gia các phong trào cách mạng của toàn dân thì hoạt động của Đoàn thanh niên mới đúng hướng, thiết thực, có sức cuốn hút và động viên đông đảo các tầng lớp thanh niên rèn luyện, trưởng thành, lập thân, lập nghiệp và cống hiến nhiều cho quê hương, đất nước.

Thứ tư, yếu tố đóng vai trò quan trọng để Đoàn bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới là không ngừng xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Đặc biệt, coi trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn. Mỗi cán bộ Đoàn phải thực sự gắn bó với thanh niên, hiểu thanh niên, có khả năng trao đổi và hướng dẫn thanh niên vượt qua những khó khăn trong học tập, sinh hoạt và công tác. Thường xuyên giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú, những cán bộ đoàn tâm huyết, có đạo đức và gắn bó với quần chúng, có trí tuệ và năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vào các lĩnh vực, địa bàn khó khăn, biết tự tu dưỡng, rèn luyện, thử thách và trưởng thành để bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước.

Với lịch sử hơn 80 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã làm nên những truyền thống tốt đẹp, vẻ vang. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh rất trân trọng, tự hào về những thành quả của thanh niên; đồng thời tin tưởng rằng, bằng nghị lực, tài năng, sức mạnh và sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thanh niên Thừa Thiên Huế sẽ đạt được những kết quả cao hơn trong học tập, lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trần Thanh Bình

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dấn thân vào những việc mới, việc khó

Tháng Thanh niên năm nay là dịp để tuổi trẻ Thừa Thiên Huế phát huy vai trò tiên phong, sẵn sàng đảm nhận những vấn đề “mới” và “khó” của đời sống kinh tế - xã hội...

Dấn thân vào những việc mới, việc khó
Return to top