Bài viết của Tổng Bí thư Khơi dậy niềm tự hào, tin tưởng vào Đảng và dân tộc

Bài viết của Tổng Bí thư: Khơi dậy niềm tự hào, tin tưởng vào Đảng và dân tộc

Giáo sư, Tiến sỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với tiêu đề “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng".
Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên:
Kịp thời giải quyết những điểm có vấn đề phức tạp

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật (KTGS, THKL) đảng được tăng cường và có sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng “trong sạch, vững mạnh”.

Kịp thời giải quyết những điểm có vấn đề phức tạp
A Lưới:
Trao Huy hiệu Đảng cho 41 đảng viên

Ông Huỳnh Công Quảng, Bí thư Huyện ủy A Lưới bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng và của dân tộc.

Trao Huy hiệu Đảng cho 41 đảng viên
Return to top