18/09/2020 - 17:48

Bà Trần Thị Kim Loan, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh:

Chủ động tham mưu và bồi dưỡng, giới thiệu nguồn

TTH - Nhìn vào tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 -2025 ở những đơn vị có tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tôi rất phấn khởi vì khá cao, hơn hẳn nhiệm kỳ trước. Không những thế, tỷ lệ nữ tham gia ủy viên Ban Thường vụ (BTV) hai cấp cũng tăng.

Có được kết quả đó trước hết là từ sự nỗ lực của bản thân đội ngũ cán bộ nữ. Các chị đã phấn đấu để đạt chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước; tận tâm, tận lực với công việc; vượt lên rào cản của định kiến giới, vượt lên chính bản thân để tự khẳng định mình.

Quan trọng hơn đó là sự quan tâm của các cấp ủy Đảng đối với công tác cán bộ nữ, nhất là vai trò người đứng đầu. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, có 203 cán bộ nữ được đào tạo cao cấp lý luận chính trị hành chính, 434 cán bộ nữ được đào tạo trung cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị; đào tạo cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn đối với 34 cán bộ nữ. Đồng thời, mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng Đảng, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên, chuyên viên chính...

Cùng với đó là sự chủ động tích cực của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh trong việc tham mưu với các cấp ủy Đảng quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; tích cực tham gia bồi dưỡng phát triển nguồn; tham mưu và đóng góp ý kiến về cơ cấu, số lượng nhân sự nữ, đưa các chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy và HĐND các cấp vào chương trình hành động. 

Đối với những đơn vị có tỷ lệ nữ cấp ủy thấp, không có nữ tham gia BTV, Đảng đoàn, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy ngay từ đầu nhiệm kỳ này. Đồng thời, chỉ đạo các cấp hội chú trọng thực hiện công tác cán bộ nữ; chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất, tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác cán bộ nữ. Tập trung phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cán bộ nữ có chất lượng cho Đảng; tham gia có hiệu quả vào công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ ở các cấp.

Tuấn Khoa (ghi)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP