Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

21/07/2017 - 05:56

Công tác ban hành quy phạm pháp luật: Ngày càng đi vào nề nếp

TTH - Sau một năm thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (BHVBQPPL), UBND tỉnh đã kịp thời triển khai những nội dung mới của luật nhằm từng bước đưa công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đi vào nề nếp, góp phần tích cực trong công tác quản lý nhà nước của chính quyền các cấp.

Thẩm định, kiểm tra văn bản tại Sở Tư pháp

Bước đầu triển khai Luật BHVBQPPL năm 2015 và Nghị định 34 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật, do có nhiều điểm mới nên một số cơ quan chưa nắm bắt kịp các quy định pháp luật về quy trình xây dựng văn bản, nhất là bước lập đề nghị xây dựng nghị quyết, quyết định. Hầu hết các văn bản đều thực hiện các bước soạn thảo, lấy ý kiến góp ý, gửi thẩm định khi chưa thực hiện việc lập đề nghị xây dựng nghị quyết, quyết định. Từ đó, dẫn đến việc Sở Tư pháp phải làm văn bản trả hồ sơ và yêu cầu thực hiện lại theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Luật BHVBQPPL năm 2015.

Ngoài ra, đối với khâu phối hợp lấy ý kiến các cấp, các ngành liên quan, nhất là những đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản, có nơi, có lúc chưa đạt hiệu quả, còn hình thức, thiếu thực chất, các cơ quan được lấy ý kiến đóng góp chỉ góp ý mang tính hình thức, chiếu lệ hoặc không góp ý, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng, phải đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự thảo nhiều lần. Có nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến việc một số công chức tham mưu chưa nắm chắc luật, dẫn đến thực hiện chưa đúng; công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL đôi lúc chưa được thực hiện kịp thời, do đó việc chấn chỉnh để sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản còn chậm…

Hơn một năm qua, công tác tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL được chú trọng. Từ đó, phát hiện những quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ VBQPPL của HĐND, UBND trong hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh đến ngày 31/12/2015 đối với 787 văn bản gồm 3 danh mục: Còn hiệu lực, hết hiệu lực toàn bộ hoặc 1 phần và cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới. Qua đó, đã ra quyết định ngưng hiệu lực toàn bộ 118 văn bản (11 nghị quyết, 90 quyết định và 17 chỉ thị); ngưng hiệu lực một phần 20 văn bản (6 nghị quyết, 14 quyết định).

Ông Hồ Viết Tư, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, để công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật đi vào nề nếp, phát huy vai trò, hiệu quả trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương, Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực này đã tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện theo Quyết định số 2747 của UBND tỉnh. Trong đó, chú trọng hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức pháp chế các sở, ngành, địa phương không chỉ thành thạo nghiệp vụ, kỹ năng mà còn chuyên nghiệp trong lĩnh vực văn bản. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL. Tăng cường, gắn kết công tác kiểm tra, rà soát văn bản với theo dõi thi hành pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính để kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp để kịp thời kiến nghị các biện pháp xử lý, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương cũng phải tự tổ chức thực hiện rà soát VBQPPL theo chuyên đề, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, địa phương mình. Thực hiện gắn kết giữa công tác rà soát VBQPPL với công tác kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi thi hành pháp luật để kịp thời phát hiện văn bản trái pháp luật và khắc phục những điểm chồng chéo, thiếu đồng bộ, bất khả thi của hệ thống VBQPPL, qua đó, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước ở các cấp chính quyền địa phương.

UBND tỉnh đã thành lập 7 đoàn kiểm tra, kiểm tra 107 văn bản quy phạm pháp luật tại HĐND, UBND các huyện, thị xã, TP. Huế, đã phát hiện 45 văn bản sai sót về hình thức, bố cục, ngôn ngữ kỹ thuật soạn thảo văn bản; 1 văn bản sai về thẩm quyền ban hành và đã có kết luận kiến nghị HĐND, UBND cấp huyện khắc phục, xử lý theo quy định.

Hải Huế - Thủy Phương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP