Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

10/04/2019 - 17:07

Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai các văn bản mới

TTH.VN - Đây là những nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thượng tá Hoàng Văn Nhân – Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh quán triệt các nội dung văn bản tại hội nghị

Ngày 10/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, 6 chuyên đề quan trọng được triển khai gồm: Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận 38 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng về chất lượng đội ngũ, đảng viên”; Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Chỉ thị số 30 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Kết luận 44 của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 09 của Ban bí thư khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và Kết luận số 11 của Thường vụ quân ủy trung ương về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: Thanh Thảo

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP