Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

31/12/2018 - 10:59

Điều chỉnh lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

TTH.VN - Theo mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ ngày 1/1/2019 theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, mức lương của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng sẽ điều chỉnh tăng từ 160.000 - 180.000 đồng/tháng.

Lao động trong ngành dệt may 

Cụ thể, với các doanh nghiệp thuộc vùng II ở TP. Huế, mức lương tối thiểu vùng tăng 180.000 đồng/tháng, tức là từ 3.530.000 lên 3.710.000 đồng/tháng.

Các doanh nghiệp trên địa bàn thuộc vùng III, gồm: thị xã Hương Thủy, Hương Trà và các huyện Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, mức lương tối thiểu vùng tăng 160.000 đồng/tháng, tức là từ 3.090.000 lên 3.250.000 đồng/tháng.

Các doanh nghiệp trên địa bàn thuộc vùng IV, bao gồm các huyện Nam Đông và A Lưới, mức lương tối thiểu vùng tăng 160.000 đồng/tháng, tức là từ 2.760.000 lên 2.920.000 đồng/tháng. 

Các mức lương tối thiểu vùng nêu trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương.

Tin, ảnh: Nguyệt Tú

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP