Khám phá Huế Du lịch bốn phương

29/03/2015 - 16:54

Bồi dưỡng kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch

Ngày 28 và 29/3, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho 50 hướng dẫn viên du lịch.

Lớp bồi dưỡng cập nhật, bổ sung những nội dung về chủ trương, chính sách, tình hình kinh tế - xã hội, du lịch, các sản phẩm du lịch mới của đất nước, địa phương, góp phần nâng cao nghiệp vụ hướng dẫn viên. Sau lớp học, các hướng dẫn viên được cấp giấy chứng nhận - một trong những điều kiện bắt buộc để hướng dẫn viên được đổi thẻ khi hết hạn.

Đến nay, Thừa Thiên Huế cấp gần 1.077 thẻ hướng dẫn viên du lịch. Theo quy định của Luật Du lịch, thẻ hướng dẫn viên có thời hạn là 3 năm. Trong năm 2015, tại Thừa Thiên Huế có khoảng 173 hướng dẫn viên phải đổi thẻ.

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP