22/09/2014 - 15:58

Giám sát hệ thống bảo tàng, nhà trưng bày nghệ thuật trên địa bàn tỉnh

TTH.VN - Từ 29/9 - 7/10, đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thực hiện giám sát công tác quản lý, vận hành và khai thác hệ thống bảo tàng, nhà trưng bày nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.


Một góc trưng bày hình ảnh, tư liệu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Theo đó, đoàn sẽ giám sát Sở VH,TT&DL và 6 bảo tàng, nhà trưng bày nghệ thuật, gồm: Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng; Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng; Bảo tàng Văn hóa Huế; Bảo tàng tư nhân đồ sứ triều Nguyễn và Bảo tàng cổ vật cung đình Huế.

Nội dung giám sát tập trung vào công tác tổ chức, vận hành, sưu tầm, bảo quản hiện vật, nghiên cứu khoa học… trong 2 năm 2012, 2013 và 6 tháng đầu năm 2014.

Đối với Sở VH,TT&DL, sẽ giám sát công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống bảo tàng, nhà trưng bày trên địa bàn tỉnh, trong đó nhấn mạnh đến công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các đơn vị; việc kiểm tra, kiểm kê tài sản, bảo quản kho, nhất là với hiện vật thuộc bảo vật quốc gia; tình hình giám định, thẩm định di vật, hiện vật, bảo vật Quốc gia đối với hiện vật đang trưng bày tại hệ thống bảo tàng và nhà trưng bày.

Tin: Trần Dương - Ảnh: Võ Nhân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP