10/04/2012 - 19:18

HĐND tỉnh thông qua nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch cát, sỏi xây dựng

TTH - Ngày 10/4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất (Khóa VI) xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết, đề án và một số vấn đề quan trọng khác do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp. Tham dự có các ông: Nguyễn Ngọc Thiện, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Buổi sáng, HĐND tỉnh bàn và thông qua nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015. Xác định đây là đề án quan trọng, Thường vụ Tỉnh ủy đã họp để cho ý kiến chỉ đạo, trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã hoàn chỉnh đề án đảm bảo chất lượng, với mục tiêu phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế so sánh của địa phương, khắc phục những tồn tại, bất hợp lý trong quá trình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh thời gian qua, nhằm sử dụng hợp lý và có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai hữu hạn, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cả trước mắt và lâu dài. Trên cơ sở nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ xét duyệt theo quy định.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại kỳ họp

Cũng trong buổi sáng, HĐND tỉnh xem xét, thông qua nghị quyết về Quy hoạch khai thác cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, để tạo cơ sở pháp lý cho chính quyền các cấp quản lý, cấp phép khai thác, chấm dứt tình trạng khai thác trái phép, chống sạt lở bờ sông, bờ biển, khe suối, lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước về khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh; mặc khác, đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các hoạt động xây dựng ở địa phương.

Buổi chiều, HĐND tỉnh xem xét và thông qua 4 nghị quyết quan trọng khác về: Quy định mức học phí cụ thể hàng năm đối với đào tạo nghề, đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng tại các trường công lập đào tạo chương trình đại trà do tỉnh quản lý; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm; mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; quy định mức thu phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hóa.

Phát biểu kết luận kỳ họp, ông Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định: Các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua đã kịp thời thể chế hóa về mặt Nhà nước các nghị định, thông tư hướng dẫn của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chủ trương của Tỉnh ủy, làm căn cứ pháp lý vững chắc để các cấp, các ngành tăng cường công tác quản lý Nhà nước và khai thác có hiệu quả tài nguyên đất đai, tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn, tổ chức thu, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí đúng quy định.

Để thực hiện thành công các quyết sách HĐND tỉnh đã quyết định, sau kỳ họp này, ông Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị Thường trực HĐND, UBND, các ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Theo đó, trên cơ sở nghị quyết Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ xét duyệt theo quy định. UBND tỉnh sớm cụ thể hoá nghị quyết về Quy hoạch khai thác cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đây là nghị quyết được nhân dân rất kỳ vọng và đặc biệt quan tâm. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đề ra các biện pháp hữu hiệu, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp với chính quyền địa phương nhằm lập lại trật tự, kỷ cương, kiên quyết giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác trái phép, tạo chuyển biến rõ rệt về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh. Cụ thể hóa các nghị quyết về quy định mức thu, chi các loại phí, lệ phí đã được HĐND tỉnh thông qua để triển khai thực hiện. Thường trực, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với MTTQ các cấp tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, để các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Thái Bình
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP