Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

03/01/2019 - 21:50

Hướng đến nền nông nghiệp hiện đại

TTH - Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) diễn ra sáng 3/1 tại Hà Nội với sự tham gia của 63 điểm cầu dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo ngành nông nghiệp và các địa phương tham dự.

 Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Chuyển dịch trên 3 đột phá chiến lược

Theo Bộ NN&PTNT, năm 2018, NN&PTNT cả nước đã đạt được kết quả cao toàn diện, tạo sự chuyển dịch rõ nét, thực chất hơn về 3 đột phá chiến lược, cơ cấu lại ngành gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới (NTM). Các chỉ tiêu chủ yếu tổng hợp đều vượt kế hoạch cả năm và cao hơn năm trước: GDP nông lâm, thủy sản tăng 3,76%, đạt mức cao nhất trong 7 năm gần đây. Giá trị sản xuất tăng 3,86%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,65%; tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM đạt trên 42,4%, kim ngạch xuất khẩu đạt 40,02% tỷ USD.

Các đại biểu tham dự đã chỉ ra nhiều hạn chế, thách thức ngành NN&PTNT cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, cơ cấu lại nông nghiệp triển khai chưa đồng đều ở các địa phương. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu; tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chưa trở thành phổ biến, chủ đạo. Kinh tế hộ nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng cao và tiếp tục bộc lộ những hạn chế, yếu kém cản trở quá trình sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Công nghiệp chế biến sâu chưa phát triển; lợi thế cạnh tranh, năng suất lao động thấp, tổn thất sau thu hoạch còn cao.

Nông nghiệp công nghệ cao là định hướng phát triển của ngành nông nghiệp

Thị trường tiêu thụ ngày càng biến động, nguy cơ rủi ro trong khi năng lực quản trị công tác dự báo cung cầu còn bất cập… Dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát khiến quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) vẫn khó khăn. Khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng NTM giữa các vùng miền khá cao.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chia sẻ: Năm 2019, ngành nông nghiệp hướng đến xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM phồn vinh và văn minh. Theo đó, đẩy mạnh cơ cấu ngành, nâng cao năng suất chất lượng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; phấn đấu vượt mục tiêu chất lượng tăng trưởng của năm ở mức cao nhất. Phát triển mạnh thị trường tiêu thụ nông sản cả trong nước và xuất khẩu. Phát triển NTM, trọng tâm là thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn và quản lý hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản, bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Tăng trưởng công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh ATTP. Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, phát triển nâng cao chất lượng nhân lực.

Chuyển biến nông nghiệp sạch

Theo Sở NN&PTNT Thừa Thiên Huế, năm 2018, tổng sản phẩm (GRDP) toàn tỉnh tăng 6,61%, trong đó, ngành nông nghiệp tăng 3,46% (kế hoạch năm 2018 tăng 2,23%); giá trị sản xuất nông lâm, thủy sản và dịch vụ nông nghiệp chiếm 11,6% trong tổng số cơ cấu kinh tế của tỉnh. Trong năm, tỉnh có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho DN, tổ chức hợp tác liên kết với HTX, nông dân.

Việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất (tiêu chuẩn VietGAP, 3 giảm 3 tăng, quản lý dịch hại tổng hợp IPM, chế phẩm sinh học được quan tâm…) với quy mô lớn hơn các năm trước. Hiện toàn tỉnh có 1.100 ha lúa, 103 ha rau ứng dụng tiêu chuẩn VietGAP. Sản xuất lúa hữu cơ 353 ha tăng 52 ha so với năm 2017; các mô hình ứng dụng công nghệ cao đang được phát triển với 26 mô hình nhà lưới với tổng diện tích 20.000m2.

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển nông nghiệp nông thôn toàn diện, bền vững gắn với xây dựng NTM. Năm 2018, ngành nông nghiệp tỉnh nhà tập trung duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp; nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho cư dân nông thôn... với tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đạt 2,3%.

Để thực hiện kế hoạch ngành năm 2019, Thừa Thiên Huế đề xuất Chính phủ, Bộ NN&PTNT, các bộ ngành liên quan xem xét cân đối các nguồn vốn Trung ương để tiếp tục đầu tư hợp phần hồ Thủy Cam thuộc dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước Thủy Yên, Thủy Cam. Phân bổ thống nhất cơ cấu đầu tư để triển khai các dự án hạ tầng cơ sở hậu cần dịch vụ nghề cá từ nguồn đền bù thiệt hại do sự cố môi trưởng biển. Phân bổ nguồn vốn đầu tư công để có điều kiện triển khai các dự án cơ sở hạ tầng sản xuất nông nghiệp nhằm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Hỗ trợ kinh phí xử lý khẩn cấp các đoạn sạt lở bờ sông, bờ biển.

Kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp. Trên nền tảng những tồn tại hạn chế đã chỉ ra, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo ngành, các địa phương, DN, người dân cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp, đưa tiến bộ KHKT vào sản xuất, tiêu thụ, chế biến… nhằm nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm. Tập trung phát triển nền nông nghiệp sạch đáp ứng nhu cầu người dân và xuất khẩu. Trọng tâm chương trình NTM là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nên tập trung đầu tư cho các mô hình nông nghiệp hiệu quả để nâng cao thu nhập. Cùng với đó, tập trung cải cách hành chính, thể chế, tạo sự thông thoáng giúp ngành nông nghiệp phát triển bền vững.

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP