Giúp doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Gần đây với sự tham mưu của ngành KH&CN, lãnh đạo tỉnh ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ và phát triển TSTT ở địa phương.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP