Cần 350 tỷ đồng xây kè chống sạt lở bờ sông

Các đợt lũ liên tiếp với cường suất lớn, đỉnh lũ cao trong tháng 10/2020 làm tình trạng sạt lở bờ các con sông Hương, sông Bồ diễn tiến phức tạp.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP