Sử dụng điện không an toàn, trâu bị giật chết

Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do dây điện kéo ra các hồ nuôi tôm không đảm bảo.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP