Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Thuận An hướng đến thành phố biển

Sau ngày giải phóng Huế 26/3/1975, người dân Thuận An (Phú Vang) lấy niềm vui hòa bình làm sức mạnh để vươn lên, đến hôm nay có một thị trấn Thuận An đầy sức sống.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP