Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm

07/08/2013 - 18:01

Lời nàng Tô Thị

TTH.VN - (TTH) -

Chờ anh, gió xiết núi mòn...

Sao rơi... Trăng rụng... Héo hon da trời!

 

Mỗi đêm thêm mỗi xa vời

Mỗi ngày thêm mỗi tả tơi nắng tàn

 

Chờ qua trời đất hợp tan

Chờ cho ngắn lại không gian chia đời

Chờ cho đá thốt nên lời

Chờ cho ân oán trút vơi nỗi lòng

Chờ cho nước đục thành trong

Chờ cho mưa cạn những dòng lệ sa...

 

Rừng khuya, thoảng tiếng trời xa

Núi kia vọng lại... Biết là còn nhau!

Đinh Hoàng Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP