Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

17/02/2022 - 09:52

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, việc sửa đổi Quy chế làm việc của UBTVQH nhằm xử lý các vấn đề thực tiễn đặt ra để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBTVQH.​

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Qh

Tiếp tục Phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc xem xét dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (sửa đổi).

Tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, việc sửa đổi Quy chế làm việc của UBTVQH 2015 nhằm hoàn thiện quy định về quy trình, thủ tục thực hiện thẩm quyền của UBTVQH; cải tiến quy trình, cách thức tổ chức phiên họp UBTVQH nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đổi mới về tổ chức và hoạt động của UBTVQH; kịp thời xử lý các vấn đề thực tiễn đặt ra để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBTVQH.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết sửa đổi Quy chế làm việc của UBTVQH để đáp ứng yêu cầu đổi mới theo tinh thần trong các văn kiện của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, góp phần tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phát huy dân chủ, tăng tính chủ động, chuyên nghiệp trong hoạt động của UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội; bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định mới của các luật, nghị quyết có liên quan; khắc phục những bất cập phát sinh trong thực tiễn.

Đồng thời, tán thành với 03 nhóm quan điểm chỉ đạo việc sửa đổi Quy chế như đã được nêu trong Tờ trình của Văn phòng Quốc hội; đề nghị nhấn mạnh việc sửa đổi Quy chế lần này cần tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung những nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong bối cảnh đổi mới chung của hệ thống chính trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Quốc hội điện tử, thích ứng linh hoạt, hiệu quả trong những hoàn cảnh đặc biệt, trước các diễn biến phức tạp chưa có tiền lệ như đại dịch COVID-19…

Theo Ủy ban Pháp luật, để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, Ủy ban đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, bám sát các quan điểm chỉ đạo sửa đổi Quy chế, rà soát kỹ các văn kiện, nghị quyết của Đảng, quy định có liên quan trong các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH; tổng kết, đánh giá toàn diện phương thức tổ chức và hoạt động của UBTVQH …

Trên cơ sở đó, đối chiếu với yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBTVQH trong tình hình mới để xác định rõ những những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, bảo đảm bao quát đầy đủ, toàn diện các thẩm quyền, nhiệm vụ, nội dung hoạt động, gắn với từng hình thức làm việc của UBTVQH, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và khả thi; đồng thời khắc phục những bất cập, vướng mắc trong thực tế.

Bên cạnh đó, để vừa bảo đảm tính khái quát nhưng vẫn thể hiện được tính cụ thể, rõ ràng, không bỏ sót nội dung hoạt động của UBTVQH, đồng thời tránh trùng lặp về quy trình, thủ tục tương tự, Ủy ban Pháp luật đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, thể hiện các quy định của Quy chế theo hướng quy định cho từng nhóm nhiệm vụ có nội dung, quy trình, thủ tục tương tự nhau, điều chỉnh cả trường hợp xem xét tại phiên họp cũng như thực hiện theo các hình thức hoạt động khác của UBTVQH, đồng thời bảo đảm nguyên tắc đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng.

Tại phiên họp, trên cơ sở nghiên cứu, rà soát và đề xuất, kiến nghị của các cơ quan hữu quan, Văn phòng Quốc hội nhận thấy cần sửa đổi, bổ sung một số vấn đề, quy trình, thủ tục để bảo đảm khắc phục việc thiếu quy định xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra; phù hợp với tình hình triển khai các hoạt động trong thực tế và thống nhất với các quy định tại một số luật mới ban hành.

Theo dangcongsan.vn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP