21/01/2015 - 17:50

Người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng

TTH - Đó là một trong những kết quả nổi bật được đánh giá tại hội nghị tổng kết ngành y tế năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 vào chiều 21-1. Đến dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung.

Năm 2014, ngành y tế Thừa Thiên Huế đã hoàn thành tốt các chương trình, dự án mục tiêu quốc gia đề ra. Các bệnh viện, cơ sở y tế từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục củng cố, đào tạo đội ngũ cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ; quan tâm đầu tư trang thiết bị đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Trong năm, các cơ sở y tế trên địa bàn đã khám 2.711.622 lượt (tăng 6,79%); 68.915 lượt bệnh nhân được điều trị nội trú (tăng 5,3%); công suất sử dụng giường bệnh đạt 90,943%....Năm 2015, ngành y tế quan tâm đầu tư nâng cao năng lực mạng y tế các tuyến; tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; trong đó quan tâm đến mạng lưới y tế vùng sâu, vùng xa...

Dịp này, Sở Y tế đã khen thưởng 72 tập thể, 302 cá nhân và 358 CSTĐCS; đồng thời đề nghị UBND tỉnh khen thưởng 12 tập thể và 35 CSTĐCS có thành tích xuất sắc trong hoạt động ngành y tế năm 2014...

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP