06/12/2019 - 22:07

Nhiều điển hình Khối thi đua Nội chính được khen thưởng

TTH - Chiều 6/12, Khối thi đua nội chính tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019.

Năm qua 10 cơ quan, đơn vị Khối Nội chính triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả phong trào thi đua do từng ngành phát động và các phong trào thi đua do tỉnh phát động trong đơn vị mình, với những nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp thực tiễn, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Điển hình, VKSND hai cấp phối hợp TAND hai cấp tổ chức 30 phiên tòa rút kinh nghiệm kết hợp trình chiếu tài liệu, chứng cứ đã được số hóa tại phiên tòa và đang tiếp tục thực hiện ở tất cả các đơn vị trên địa bàn tỉnh với 108 hồ sơ vụ án hình sự, nâng cao hiệu quả trong công tác tranh tụng tại phiên tòa. Với nòng cốt  là câu lạc bộ truyền thông pháp luật, VKSND tỉnh đã có những hoạt động hướng đến cộng đồng, tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua tổ chức phiên tòa giả định trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân.

Đối với Cục Thi hành án Dân sự, các phong trào thi đua đã tạo động lực cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các cơ quan THDS trên địa bàn tỉnh đã được lãnh đạo Tổng Cục THADS đánh giá là 1 trong 6 đơn vị dẫn đầu toàn quốc trong phong trào thi đua. Công an tỉnh xuất hiện nhiều gương tốt, việc tốt, tấm gương dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm...Qua thực hiện phong trào thi đua, có 395 lượt tập thể, 1.336 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong đó có 5 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba…

QUỲNH ANH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP