Kinh tế Kinh tế

26/11/2016 - 14:19

Phấn đấu 3.000 ha rừng được tham gia chứng chỉ FSC

TTH.VN - Sau khi rà soát, khảo sát tại các địa phương, FOSDA thống nhất kế hoạch năm 2017, toàn tỉnh mở rộng 2.180 ha rừng với 1.120 hộ tham gia trồng; diện tích khai thác hơn 159 ha; diện tích tham gia chứng chỉ rừng FSC khoảng 3.000 ha.

Sáng 26/11, Ban Thường trực Hội Chủ rừng Phát triển bền vững tỉnh (FOSDA) nhiệm kỳ 2016-2020 tổ chức hội nghị ban chấp hành, ban kiểm tra FOSDA. Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả trồng rừng, đánh giá về chứng chỉ rừng FSC năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017.

Kết quả rà soát đến cuối tháng 10/2016, toàn tỉnh trồng 2.010 ha rừng với 835 hộ tham gia; trong đó có 1.180 ha của 662 hộ và 22 nhóm hộ đăng ký chứng chỉ rừng FSC.

Sau khi rà soát, khảo sát tại các địa phương, FOSDA thống nhất kế hoạch năm 2017, toàn tỉnh mở rộng 2.180 ha rừng với 1.120 hộ tham gia trồng; diện tích khai thác hơn 159 ha; diện tích tham gia chứng chỉ rừng FSC khoảng 3.000 ha…

Hội nghị cũng thông qua một số quy chế hoạt động theo quy định của điều lệ FOSDA và bàn một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP