31/03/2016 - 19:51

Phát động giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT

TTH - Đó là nội dung buổi họp báo do Hội Nhà báo tỉnh và Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp tổ chức vào chiều 31/3.

Tác phẩm tham dự giải tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, nhất là về nội dung Luật BHXH (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; nêu bật vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp; biểu dương các cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân có những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, sáng tạo đạt hiệu quả cao trong tổ chức thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT. Đồng thời, các tác phẩm phải phản ánh thực trạng, những hạn chế, bất cập trong việc chấp hành chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tại các địa phương, đơn vị nhất là các hành vi chây ỳ, trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; đấu tranh ngăn chặn các hành vi trục lợi quỹ BHXH, quỹ BHYT làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT;

Giải Báo chí được triển khai trên phạm vi toàn quốc với 4 loại hình báo chí gồm: báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử, dành cho tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc các cộng tác viên. Mỗi tác giả và nhóm tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm, chậm nhất là đến hết ngày 31/10/2016 và chưa từng tham dự bất cứ cuộc thi nào.

Huế Thu

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP