21/03/2012 - 17:20

Quyết nghị thông qua 2 nghị quyết quan trọng

TTH - Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7, khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và diễn ra phiên bế mạc vào ngày 21/3.

Hội nghị thông qua hai nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm giáo dục-đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao và Nghị quyết về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung và cả nước, giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020. Đây là một bước tiếp tục cụ thể hóa Kết luận số 48 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Các ý kiến phát biểu tâm huyết tại hội nghị thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh; dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng chúng ta sẽ nỗ lực xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm giáo dục-đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao; trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung và cả nước, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Biểu quyết thông qua các nghị quyết tại hội nghị

Trọng tâm là hướng đến xây dựng một trung tâm giáo dục-đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước; có hệ thống mạng lưới trường học phát triển hoàn chỉnh, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị dạy và học hiện đại, đồng bộ; đội ngũ nhà giáo có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, tâm huyết với nghề nghiệp, có khả năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, làm nền tảng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và từng bước hình thành nền kinh tế tri thức. Đồng thời, xây dựng đồng bộ các thiết chế y tế hiện đại; phát huy lợi thế so sánh về đội ngũ cán bộ y tế để xây dựng hoàn thiện trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung và cả nước, trở thành thương hiệu quốc gia và quốc tế, bao gồm cả nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, ứng dụng các thành tựu tiên tiến trong công tác khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân gắn với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, việc thực hiện 2 nhiệm vụ phát triển giáo dục-đào tạo và y tế trở thành những yếu tố quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững của mỗi địa phương, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Đối với Thừa Thiên Huế-vùng đất có văn hiến, có bề dày văn hóa đặc sắc, với truyền thống quý báu về một nền giáo dục-đào tạo và y học phát triển, cùng với nguồn nhân lực chất lượng cao, có uy tín, thương hiệu trong khu vực và cả nước, việc xây dựng trung tâm giáo dục-đào tạo và trung tâm y tế chuyên sâu càng trở thành một yêu cầu tất yếu, khách quan, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, lợi thế của địa phương để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ông Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, để thực hiện các mục tiêu quan trọng đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, với các giải pháp quyết liệt và đồng bộ. Theo đó, tập trung phát triển quy mô, mạng lưới và cơ sở vật chất trường học. Tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương để sớm hoàn chỉnh cơ sở vật chất của Đại học Huế và cơ sở giáo dục-đào tạo; nâng cấp một số khoa, hình thành một số trường đại học. Mở rộng, nâng cấp, đa dạng hóa hệ thống đào tạo từ đại học đến cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực gắn với nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo; đẩy mạnh chương trình hợp tác, nhất là hợp tác quốc tế, làm cơ sở cho việc hình thành đại học xuất sắc. Xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu có trình độ cao; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học để hình thành đội ngũ chuyên gia, cán bộ đầu ngành trong các lĩnh vực mũi nhọn và có lợi thế của tỉnh. Có chính sách tôn vinh, bồi dưỡng, thu hút, sử dụng, đãi ngộ hợp lý cán bộ khoa học, giảng viên và nhà giáo có trình độ cao, các học sinh, sinh viên giỏi; xây dựng và củng cố nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển. Đồng thời, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, các tổ chức quốc tế và các nguồn lực khác để đầu tư hoàn thiện, đồng bộ các thiết chế của trung tâm y tế chuyên sâu; trọng tâm là xây dựng, phát triển Bệnh viện Trung ương Huế theo hướng trung tâm y học cao cấp ngang tầm khu vực và quốc tế. Hỗ trợ xây dựng Trường đại học Y Dược Huế trở thành đại học khoa học sức khỏe, là đại học trọng điểm về đào tạo nguồn nhân lực y tế và liên kết đào tạo quốc tế. Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất đồng bộ và hiện đại hóa trang thiết bị Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc-Mỹ phẩm-Thực phẩm. Hoàn thiện mạng lưới y tế của tỉnh, nâng cao năng lực của các bệnh viện, hiện đại hóa một số bệnh viện chuyên khoa của tỉnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế ngang tầm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế để phát triển trung tâm y tế chuyên sâu. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển y tế với phát triển kinh tế du lịch.

 

Ông Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, các nghị quyết được Tỉnh ủy thông qua lần này rất quan trọng và có mối quan hệ hữu cơ, gắn bó với nhau, là bước tiếp tục cụ thể hóa để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh và Kết luận 48 của Bộ Chính trị, là những vấn đề mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế trong tiến trình đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị quyết đã có, vấn đề hết sức quan trọng là phải tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, nhằm sớm đưa chủ trương, nghị quyết đi vào cuộc sống.

 

Thái Sơn

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP