19/05/2013 - 17:57

Ra quân thu dọn thực bì tại rừng cảnh quan TP Huế

TTH - Sáng 19/5, Hạt Kiểm lâm T.P Huế phối hợp tổ chức ra quân thu dọn thực bì, vật liệu dễ cháy tại khu vực rừng cảnh quan Ngự Bình, TP Huế với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên trực thuộc Thành Đoàn Huế.

Tuyến dọn thực bì tại khu vực rừng Ngự Bình dài khoảng 1.000m. Đây là vị trí xung yếu thường dễ xảy ra cháy rừng. Khối lượng thực bì thu dọn được bàn giao cho đơn vị chủ rừng xử lý vào điều kiện thời tiết thuận lợi.    

Hoài Thương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP