Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

10/01/2019 - 14:00

Sẽ xử lý hình sự nếu trốn đóng bảo hiểm thất nghiệp

TTH - Người sử dụng lao động và người lao động (NLĐ) sẽ bị xử phạt lên đến 3 tỷ đồng hoặc 10 năm tù khi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Duy Thông, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh xung quanh thực hiện BHTN. Ông Nguyễn Duy Thông cho biết:

Tư vấn nghề nghiệp tại sàn giao dịch việc làm

NLĐ phải tham gia BHTN khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Trong trường hợp NLĐ giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì NLĐ và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia BHTN.

Mức đóng BHTN của NLĐ được tính như thế nào?

Hàng tháng, doanh nghiệp đóng cho NLĐ và trích từ tiền lương tháng của NLĐ để đóng vào quỹ BHTN với tỷ lệ đóng là 2% theo quy định về BHTN mới nhất, trong đó, doanh nghiệp đóng 1%; NLĐ đóng 1% tiền lương tháng. Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính đóng BHTN là mức lương tối thiểu vùng và mức tối đa là 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

NLĐ muốn hưởng chế độ BHTN cần có điều kiện gì?

NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên; đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc chưa tìm được việc làm sau 15 ngày.

Ông có thể cho biết mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ?

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ Luật lao động đối với NLĐ thực hiện theo chế độ tiền lương do doanh nghiệp quyết định.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng. Ngoài ra, NLĐ còn được hưởng chế độ BHYT trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. NLĐ được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí; hỗ trợ chi phí học nghề.

NLĐ cần phải làm những thủ tục gì để hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. Trong 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bài, ảnh: Phước Ly

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP