Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

12/08/2020 - 11:05

Tài trợ chỉ may trị giá 2 tỉ đồng cho các làng nghề dệt zèng

TTH.VN - Ngày 12/8, Văn phòng UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh vừa phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án từ Công ty TNHH Coats Phong Phú.

Dệt zèng là nét văn hóa đặc sắc của người Tà Ôi

Theo đó, phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ bằng chỉ may của Công ty TNHH Coats Phong Phú đang sản xuất tại Việt Nam với giá trị tài trợ ước tính hơn 2 tỉ đồng thông qua Trung tâm Phát triển kinh tế và Bảo tồn văn hóa (CPED) để tài trợ cho các hợp tác xã, tổ hợp tác và làng nghề dệt zèng nhằm mục đích hỗ trợ gìn giữ và phát triển nghề truyền thống dệt zèng trên địa bàn tỉnh.

Ngoài đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và theo đúng quy định của nhà nước. Khoản viện trợ này chỉ thực hiện các hoạt động viện trợ sau khi có phê duyệt của cấp có thẩm quyền; sử dụng khoản viện trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả.

Dệt zèng là một trong những ngành nghề truyền thống được người phụ nữ dân tộc Tà Ôi (A Lưới) hình thành sớm và gìn giữ cho đến ngày nay. Thời gian qua, huyện A Lưới đã có nhiều giải pháp để bảo tồn và phát triển nghề truyền thống này, đồng thời khai thác hiệu quả di sản, gắn kết phát triển du lịch dịch vụ và đa dạng các loại hình di sản văn hóa, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Năm 2017, Dệt zèng chính thức là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tin, ảnh: Lê Thọ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP