07/01/2012 - 14:41

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ hội viên

TTH - Nhân Đại hội đại biểu Hội doanh nghiệp (HDN) tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017, phóng viên Báo Thừa Thiên Huế đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Mậu Chi, Chủ tịch HDN tỉnh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bia Huế. Nói về những giải pháp để vượt qua khó khăn trong nhiệm kỳ qua, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức hội, ông Nguyễn Mậu Chi cho biết:

Sau khi thành lập, để triển khai nhiệm vụ theo chức năng của mình, HDN tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là trong công tác củng cố kiện toàn, phát triển tổ chức, hội viên và các mối quan hệ với các cơ quan lãnh đạo, cơ quan phối hợp trong tỉnh, trong nước và cả về điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính... Song, với quyết tâm khẳng định vai trò của tổ chức hội, BCH Hội đã đoàn kết, phát huy trí tuệ, năng lực trong việc đề ra các công việc trọng tâm hàng năm, đặc biệt là tập trung thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ DN hội viên phát triển sản xuất kinh doanh. Hội còn tranh thủ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của tỉnh cũng như¬ sự hỗ trợ của các cơ quan liên quan và của các DN, từng bước vượt qua khó khăn, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Hoạt động của hội về cơ bản đã thực hiện được mục tiêu, định hướng đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Bộ máy tổ chức hội bước đầu được củng cố, kiện toàn. Công tác phát triển hội viên và một số chi hội DN ngành nghề được chú trọng. Nhờ vậy, hoạt động hội nhiệm kỳ qua khá phong phú, được hội viên đánh giá cao. Nhờ đó, vai trò, uy tín của hội đối với các cơ quan lãnh đạo, cơ quan phối hợp trong tỉnh và đối với cộng đồng DN ngày càng được khẳng định, tạo tiền đề vững chắc cho việc củng cố xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.

 
Thu hút hội viên tham gia tổ chức hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu? Hội đã làm gì để ngày càng được DN, hội viên gắn bó?
 
Việc phát triển hội viên là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của hội. Hiện nay, hội có gần 350 hội viên tự nguyện đăng ký gia nhập hội. Tuy chưa nhiều, nhưng lực lượng hội viên của hội đã quy tụ được nhiều DN chủ yếu của các thành phần kinh tế, ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực hoạt động. Hội cũng thành lập một số chi hội ngành nghề và liên kết hoạt động với các Hiệp hội doanh nghiệp ngành nghề khác. Kinh nghiệm hoạt động của hội nhiệm kỳ đầu cho thấy, việc phát triển hội viên phải đi đôi với tăng cường lợi ích, thì hoạt động của hội mới thiết thực, hiệu quả và có sức hút đối với hội viên. Bất cứ hội viên nào khi tham gia tổ chức hội cũng gửi gắm niềm tin và mong muốn nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ các hoạt động của hội. Để thu hút hội viên đến với hội, BCH Hội luôn xác định nhiệm vụ chính của Hội là tổ chức nhiều hoạt động phục vụ cho lợi ích của DN. Việc trọng tâm đầu tiên mà Hội tập trung thực hiện là tích cực khảo sát, tập hợp, phản ánh ý kiến của DN về môi trường kinh doanh. Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, HDN đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai khảo sát, tập hợp ý kiến của các DN và tổng hợp báo cáo với tỉnh hàng trăm ý kiến của DN trong nhiều lĩnh vực như: cải cách thủ tục hành chính, thuế, ngân hàng, hải quan, cơ sở hạ tầng, đất đai...
 
Hiện, cả nước nói chung, Thừa Thiên Huế nói riêng có quá nhiều tổ chức hội. Điều đó đã làm cho hoạt động của các hội này mang tính riêng lẻ, rời rạc. Vậy, Hội Doanh nghiệp đã và phải làm gì để không rơi vào tình trạng tương tự?
 
Việc có nhiều tổ chức hội của DN, nhất là hội ngành nghề trên địa bàn tỉnh vừa qua là rất cần thiết và xuất phát từ nhu cầu của các DN có chung lĩnh vực hoạt động và phù hợp theo quy định của Nghị định 45/CP của Chính phủ. Tuy nhiên, khi có nhiều tổ chức Hội của DN cùng tồn tại và hoạt động song hành thì cũng phát sinh một số vấn đề bất cập, nhất là trong việc phát huy vai trò, vị trí của các tổ chức hội, kéo theo những khó khăn khi có nhiều Hội cùng vận động, tập hợp DN. Riêng đối với HDN tỉnh, chúng tôi luôn xác định rõ đối tượng vận động, mục tiêu hoạt động và quy định cụ thể trong điều lệ hội được UBND tỉnh phê duyệt. Phấn đấu hướng các hoạt động chính của hội vào việc tập hợp, đoàn kết DN, doanh nhân trong tỉnh thành một đội ngũ thực sự phát triển vững mạnh, đồng thời tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hỗ trợ DN, gắn kết với các cơ quan Nhà nước liên quan nhằm thúc đẩy cộng đồng DN phát triển. Tuy vậy, để có sự thống nhất, phối hợp hoạt động giữa các hội, một điểm mới trong Đại hội nhiệm kỳ II, của HDN tỉnh là mở rộng liên kết giữa các hội vì mục tiêu hoạt động chung. Trong cơ cấu BCH khóa II, hội có 8 ủy viên là đại diện lãnh đạo của các hội liên quan. Điều này thể hiện mong muốn có sự liên kết hành động, hạn chế tính riêng lẻ, rời rạc, thiếu sức mạnh tập hợp trong các hoạt động lớn vì lợi ích chung của DN.
 
Xin cám ơn ông!

Tâm Huệ (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP