18/03/2017 - 10:57

Thay đổi phong cách khi thực thi nhiệm vụ

TTH - Là một trong hai đơn vị điểm triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt Công an tỉnh cho biết, đơn vị sẽ kiên quyết điều chuyển và xử lý kỷ luật đối với những cán bộ, chiến sĩ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, lợi dụng quyền hạn để tham nhũng, tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân.

Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” là cuộc vận động lớn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đặc biệt quan tâm, qua đó tập trung chỉ đạo, đôn đốc, nghiêm túc triển khai thực hiện đến từng đơn vị, địa phương và mỗi một cán bộ, chiến sĩ. CSGT là một trong những lực lượng thường xuyên tiếp xúc, làm việc với Nhân dân, việc xử lý các hành vi vi phạm thường đụng chạm đến quyền, lợi ích của người dân nên ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của lực lượng. Thực tế, nhiều người sau khi vi phạm, bị xử lý đã có những lời nói, việc làm thiếu thiện cảm, thậm chí gây hấn với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ. Chính vì vậy, tinh thần, trách nhiệm với công việc, thái độ ứng xử và giao tiếp của cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT trong khi làm nhiệm vụ có tác động rất lớn đối với kết quả xây dựng hình ảnh người CAND theo tinh thần cuộc vận động đề ra.

Để triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động, Phòng CSGT đường bộ- đường sắt đã xây dựng kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ cụ thể, đồng thời quán triệt đến từng đội, trạm và mỗi một cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị. Phòng CSGT đường bộ- đường sắt xem cuộc vận động là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đơn vị, được gắn kết với phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc, việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và đặc biệt là Nghị quyết số 04 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đơn vị chú trọng xây dựng, thực hiện các tiêu chí về phong cách người CSGT có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt. Trong đó, xây dựng, bổ sung các tiêu chí về văn hóa công sở, văn hóa ứng xử trong quá trình làm nhiệm vụ và trong cuộc sống. Nội dung từng tiêu chí phải bám sát thực tế; đặc biệt, từng tổ, đội, trạm CSGT phải chỉ ra được những vấn đề còn hạn chế của cán bộ, chiến sĩ, nhất là về văn hóa ứng xử để đề ra giải pháp khắc phục cụ thể.

Thượng tá Võ Hồng Quang, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh cho biết: Để triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động, thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực đăng ký, xử lý vi phạm hành chính, chỉnh trang trụ sở tiếp dân hiện đại, tạo thuận lợi cho người dân đến liên hệ công tác. Duy trì, tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”, đặt hòm thư góp ý, xây dựng đường dây nóng, điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy để khảo sát sự hài lòng của người dân đối với cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ, để người dân đóng góp ý kiến với lực lượng CSGT. Đơn vị sẵn sàng xem xét, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, kiên quyết điều chuyển và xử lý kỷ luật đối với những cán bộ, chiến sĩ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, lợi dụng quyền hạn để tham nhũng, tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân.

HÀ TÂM

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP