10/04/2012 - 19:16

Thông qua nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017

TTH - Sáng 10/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 14, nhiệm kỳ 2007-2012 để đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo của BCH Tỉnh đoàn khóa XIV và một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012-2017.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến đối với Đề án Xây dựng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2012-2017. Theo đó, các đại biểu thống nhất lựa chọn nhân sự BCH đảm bảo sự kế thừa và phát triển, độ tuổi bình quân dưới 31 tuổi, tỷ lệ nữ từ 25% trở lên và tỷ lệ dân tộc thiểu số ít nhất là 5%. Số lượng ủy viên BCH gồm 45 đồng chí. Trong đó, cán bộ chủ chốt và cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn gồm 17 đồng chí, các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc 17 đồng chí; cán bộ Đoàn cấp cơ sở, Đoàn tại doanh nghiệp và cán bộ trẻ một số ngành phối hợp là 11 đồng chí... Cùng đó, hội nghị tiến hành bầu bổ sung 5 Ủy viên Ban chấp hành, 2 Ủy viên Ban Thường vụ và 3 Ủy viên UBKT Tỉnh đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2007-2012.

Bá Trí
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP