Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

05/03/2021 - 14:26

Thừa Thiên Huế có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

TTH.VN - Ngày 5/3, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG của Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết nghị về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội (ĐBQH) được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết nghị tổng số đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV trong cả nước là 184 đơn vị. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ấn định cụ thể.

Theo Nghị quyết này, tại Thừa Thiên Huế có số đơn vị bầu cử là 3, số ĐBQH được bầu là 7.

Đơn vị bầu cử số 1, gồm: TX. Hương Trà và các huyện Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới; số ĐBQH được bầu là 2.

Đơn vị bầu cử số 2, gồm: TP. Huế và TX. Hương Thủy; số ĐBQH được bầu là 3.

Đơn vị bầu cử số 3, gồm: các huyện Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông; số ĐBQH được bầu là 2.

Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Thái Bình

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP