Bạn đọc Bạn đọc viết

29/08/2022 - 12:20

Thực hư chuyện “bốc hơi” gần 400m2 sau khi làm thủ tục cấp đổi GCNQSDĐ

TTH - Thừa kế 1.456m2 đất thổ cư, sau khi làm thủ tục liên quan đến cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), bà Nguyễn Thị Em (7/77 Trần Hoàn, P. Thủy Lương, TX. Hương Thủy) phát hiện diện tích đất nói trên… “bốc hơi” gần 400m2.

Diện tích đất mà bà Em cho rằng, bị mất gần 400m2 sau khi làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bỗng dưng... mất đất

Theo bà Nguyễn Thị Em, thửa đất nói trên của bà Lê Thị Hoa (mẹ bà Em), được UBND huyện Hương Phú (nay là UBND TX. Hương Thủy) cấp GCNQSDĐ tại tờ bản đồ số 2, số thửa 269 với diện tích 1.456m2, được xác nhận là đất thổ cư 100%, thời gian sử dụng lâu dài theo GCNQSDĐ ngày 20/8/1990.

Ngày 11/12/2020, gia đình bà Nguyễn Thị Em (những người thừa kế theo pháp luật) ký thỏa thuận, thống nhất để bà Em đứng đại diện thừa kế thửa đất trên.

Đến ngày 9/6/2021, bà Em làm giấy ủy quyền cho ông Phạm Chí Rim đến UBND P. Thủy Lương và Trung tâm Hành chính công TX. Hương Thủy để làm thủ tục liên quan đến cấp đổi GCNQSDĐ và nhận kết quả.

Tiếp đó, khi bà Em nhận GCNQSDĐ thì phát hiện bị mất gần 400m2. Cụ thể, đối chiếu số liệu ghi trong GCNQSDĐ được cấp, thì diện tích đất thừa kế từ 1.456m2 chỉ còn 1.057,9m2, diện tích bị mất là 398,1m2.

Sau khi rà soát trích lục lại hồ sơ trong quy trình cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất do ông Nguyễn Thanh Minh – Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy ký ngày 5/8/2021, bà Em cho rằng, có nhiều bất hợp lý trong quá trình cấp GCNQSDĐ.

Theo đó, ông Phạm Chí Rim chỉ là người được gia đình bà Nguyễn Thị Em ủy quyền để làm thủ tục liên quan đến cấp đổi GCNQSDĐ và nhận kết quả, không có quyền và lợi ích về thửa đất của gia đình bà Nguyễn Thị Em. Tuy nhiên, trong hợp đồng đo đạc, phiếu đo đạc, trích đo địa chính đều thể hiện thửa đất của bà Em là của ông Phạm Chí Rim.

Cụ thể, căn cứ vào hợp đồng đo đạc của gia đình ông Phạm Chí Rim ký với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (CNVPĐKĐĐ) TX. Hương Thủy ngày 9/4/2021, tại phiếu đo đạc xác nhận hiện trạng thửa đất ngày 20/5/2021 đã ghi chủ sử dụng đất là ông Phạm Chí Rim (được cán bộ đo đạc ký xác nhận); tại tờ trích đo địa chính cũng ghi chú: “bản vẽ được lập theo yêu cầu của hộ gia đình ông/bà Phạm Chí Rim” đã được những cán bộ liên quan của CNVPĐKĐĐ thị xã ký xác nhận ngày 26/5/2021.

Nhiều bất hợp lý?

Ngoài thắc mắc trên, bà Nguyễn Thị Em khiếu nại rằng, ngày 9/6/2021, bà Em mới làm giấy ủy quyền cho ông Phạm Chí Rim đến UBND P. Thủy Lương và Trung tâm Hành chính công TX. Hương Thủy để làm thủ tục liên quan đến cấp đổi GCNQSDĐ và nhận kết quả.

Trong khi đó, từ ngày 9/4/2021 đến ngày 26/5/2021 (thời điểm ký hợp đồng, đo đạc xác nhận hiện trạng thửa đất và lập bản vẽ), ông Phạm Chí Rim chưa phải là người gia đình bà Em ủy quyền, càng không phải là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, vậy tại sao lại ký hợp đồng, hướng dẫn, chỉ ranh giới để đo đạc thửa đất của gia đình bà Em?

Khi phát hiện sự việc trên, ngày 6/7/2022, bà Em đã chứng thực giấy ủy quyền con ruột của bà là ông Phạm Quốc gửi đơn khiếu nại đến ông Nguyễn Thanh Minh – Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy đề nghị xem xét, giải quyết.

Sau khi nhận đơn của ông Phạm Quốc, Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy có văn bản trả lời: “Kiến nghị của ông Phạm Quốc không đủ điều kiện xử lý vì nội dung yêu cầu không liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của ông Phạm Quốc mà không cung cấp văn bản ủy quyền của bà Nguyễn Thị Em và những người thừa kế của ông, bà Nguyễn Văn Giãng – Lê Thị Hoa theo quy định của pháp luật”.

“Trong quá trình này, nếu người dân còn thiếu những giấy tờ liên quan, đáng lý phải gửi văn bản yêu cầu người dân bổ sung chứ tại sao lại không yêu cầu dân bổ sung giấy ủy quyền để giải quyết và khẳng định “không cung cấp văn bản ủy quyền” nên kết luận “không đủ điều kiện để xử lý”, ông Phạm Quốc phản ánh.

Cơ quan chức năng nói gì

Ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ TX. Hương Thủy cho biết, thửa đất ông Phạm Quốc (người được ủy quyền) có đơn kiến nghị được UBND huyện Hương Phú cấp giấy CNQSDĐ ngày 20/8/1990 cho bà Lê Thị Hoa theo bản đồ 299, thửa số 269, tờ bản đồ số 2 với diện tích 1.456m2.

Theo bản đồ của UBND P. Thủy Lương lập năm 2005, diện tích trên thuộc thửa đất số 220, tờ bản đồ số 2, diện tích 1.408m2. Bản đồ được đo đạc chỉnh lý năm 2017, thuộc thửa đất số 220, tờ bản đồ số 2, diện tích 1.200,7m2.

Trong quá trình sử dụng, thửa đất nói trên có biến động về ranh giới và diện tích nên khi lập thủ tục cấp đổi GCNQSDĐ, UBND P. Thủy Lương đã có phiếu hướng dẫn cho đại diện hộ gia đình liên hệ với Chi nhánh VPĐKĐĐ TX. Hương Thủy để thực hiện đo đạc lại theo hiện trạng.

Theo ông Tuấn, công tác đo đạc là bước ban đầu để phục vụ cho thủ tục cấp GCNQSDĐ, chưa nhất thiết phải yêu cầu hộ gia đình bổ sung tờ khai thừa kế và văn bản cử người đại diện đứng tên trên giấy chứng nhận, do đó, UBND P. Thủy Lương đã có thiếu sót trong việc hướng dẫn cho ông Phạm Chí Rim là bà con trong gia đình bà Lê Thị Hoa nhưng không thuộc hàng thừa kế được xác định theo pháp luật của ông, bà Nguyễn Văn Giãng – Lê Thị Hoa liên hệ với Chi nhánh VPĐKĐĐ TX. Hương Thủy để thực hiện hợp đồng và ký tên trên hồ sơ đo đạc.

Kết quả, sau khi thực hiện đo đạc thửa đất theo hiện trạng mà hộ gia đình đang sử dụng thì diện tích còn lại là 1.057,9m2.

Ngày 3/6/2021, hộ gia đình lập thủ tục cấp đổi GCNQSDĐ. Căn cứ vào hồ sơ đề nghị cấp đổi, bà Nguyễn Thị Em (người đại diện) là người ký tên vào các đơn đề nghị cấp đổi và đơn đăng ký biến động với diện tích là 1.057,9m2.

“Do vậy, việc bà Nguyễn Thị Em cho rằng, sau khi nhận GCNQSDĐ đã được cấp đổi mới phát hiện diện tích thửa đất giảm gần 400m2 so với GCNQSDĐ cũ là không có cơ sở”, ông Tuấn khẳng định. 

Liên quan đến câu chuyện này, ông Nguyễn Minh Công – Chủ tịch UBND P. Thủy Lương cho biết, ông Phạm Chí Rim là con cháu của bà Lê Thị Hoa đã đến liên hệ UBND phường lập hồ sơ đề nghị cấp đổi GCNQSDĐ. UBND phường đã hướng dẫn hộ gia đình đến Chi nhánh VPĐKDĐ thị xã làm hợp đồng đo đạc. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, công chức địa chính xây dựng phường nghỉ sinh theo chế độ thai sản, UBND thị xã đã cử ông Lê Văn Kiên (Công chức địa chính - xây dựng xã Phú Sơn tăng phái về Phòng Tài nguyên & Môi trường TX. Hương Thủy) tăng phái cho P. Thủy Lương, do chưa xác định rõ hàng thừa kế đã để ông Phạm Chí Rim ký vào bản mô tả ranh giới. Việc đo đạc cơ bản xác định theo ranh giới bản đồ địa chính 2017 đã được phê duyệt (trừ phần diện tích đã bị các hộ gia đình lấn chiếm).

“Sau khi có kết quả đo đạc, bà Nguyễn Thị Em đã nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi GCNQSDĐ với số thửa 220, tờ bản đồ số 2, diện tích 1.057,9m2 và đã ký vào đơn đề nghị cấp đổi GCN và ủy quyền cho ông Phạm Chí Rim liên hệ cơ quan làm hồ sơ. Công chức địa chính - xây dựng của phường sau khi nghỉ sinh đã tiếp nhận hồ sơ. Do nhận thấy kết quả đo đạc đã thống nhất ranh giới nên sơ suất trình ký hồ sơ mà không đề nghị bà Nguyễn Thị Em ký bổ sung vào bản mô tả ranh giới. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến kết quả đo đạc”, Chủ tịch UBND P. Thủy Lương nói.

Bài, ảnh: Hàn Đăng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP