30/09/2022 - 17:29

Trang bị kiến thức về an toàn vệ sinh trong sản xuất

TTH.VN - Ngày 30/9, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn đánh giá nguy cơ rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng trưởng xanh cho đội ngũ cán bộ công đoàn trên địa bàn toàn tỉnh.

Trang bị kiến thức an toàn vệ sinh... cho cán bộ công đoàn

Tại lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ công đoàn được trang bị những nội dung kiến thức về năng lượng, tiết kiệm năng lượng và an toàn vệ sinh lao động, qua đó đề ra những giải pháp sử dụng hiệu quả nguyên nhiên vật liệu tại doanh nghiệp. Đồng thời, hướng dẫn quy trình xác định các mối nguy hiểm, rủi ro trong quá trình lao động sản xuất. 

Ngoài ra, đội ngũ cán bộ công đoàn được cung cấp những nội dung có tính định hướng về hoạt động công đoàn gắn với tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, xanh hóa sản xuất... sử dụng năng lượng sạch, nhận thức về tiết kiệm, sử dụng nguyên, nhiên liệu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, góp phần giảm chi phí, hướng tới bảo vệ môi trường bền vững.

Tin, ảnh: Hải Thuận

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP